UNG og vil starte egen bedrift

Er du mellom 13 - 26 år og vil starte egen bedrift?  Ta kontakt med kommunens næringskonsulent for hjelp og veiledning. 

Mange prøver seg som bedriftsetablerere som en del av elevbedrift i skolen, mens andre kartlegger sitt lokalsamfunn og ser etter hvor det ligger muligheter for utvikling.  Begge deler gir verdifulle erfaringer som en kan ta med seg ved en senere bedriftsetablering. 

Det finnes flere hjelpere for ungdom som ønsker å bidra i lokalsamfunnet gjennom å starte egen bedrift eller på andre måter: 

Grong kommune har mulighet til å støtte alle etablerere gjennom sitt kommunale næringsfond, det skal brukes elektronisk søknadsskjema.  Du må lage deg egen bruker og logge deg inn. Hvis du trenger hjelp er det bare å ta kontakt. 

Ung tiltakslyst kan gi støtte med inntil kr. 20.000,- til bedriftsetableringer, arrangementer og forskjellige aktiviteter startet av ungdom. Det er et enkelt søknadsskjema og rask behandling. 

TRØBUR gir informasjon om ulike tilskuddsordninger i Nord-Trøndelag

Du kan registrere bedriften din i Brønnøysundregistrene.  De har også informasjon om ting du bør tenke på før oppstart.

Videre er det mye informasjon hos Altinn om det å starte og drive bedrift.