Kontaktpersoner hjortevilt Grong storvald

Kontaktpersoner Grong storvald - Hjortevilt
Bedrift Kontaktperson Adresse Postnr Poststed Emailadr. Mob.
Lillefjell – Geitingdal Harran fjellstyre v/Terje Ness Namsenvegen 1486 7873 Harran terje.ness@NTE.no; harran@fjellstyrene.no    958 80 287
Namdal Bruk Knut Berger Prost Tvetes vei 7 7892 Trones knut@namdalbruk.no  941 46 010
Ulvig Kiær, Sanddøladalen Anders Kiær  Sanddøla Gård, Hengebruveien 43 7870 Grong anders@ulvig-kiar.no 976 93 570
Ulvig Kiær, Sanddøladalen Emil Robertsen Sanddøla Gård, Hengebruveien 43 7870 Grong post@ulvig-kiar.no  455 15 374
Sagmo – Rosset Morten Rosset Rossetvegen 107 7870 Grong mortenrosset@yahoo.no  415 42 014
Søndre Grong storvald Tor Jørgen Heggum Sørsivegen 4566 7870 Grong theggum@online.no 926 07 388
Mediå – Ekkerseter Geir Espen Echer Formofossvegen 150 7870 Grong byeecher@online.no  988 22 244
Gusli Skog Grong kommune v/Gunnar Eliassen Postboks 162 7870 Grong gunnar.eliassen@grong.kommune.no 473 31 065
Falmår Statskog Statskog SF v/Morten Åsheim Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos maa@statskog.no  907 52 395
Falmår Statskog Statskog SF v/Eva Kristin Grøndal Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos ekg@statskog.no  917 35 755
Vestre Harran utmarkslag Arne Olav Aune Aunveien 165 7873 Harran oraaune@start.no  480 54 747
Vestre Grong grunneierlag Jon Inge Eidem Foreningsveien 8 7870 Grong joni.eidem@hotmail.com  971 23 320
Jørum – Bjørken Jan Ivar Valskrå Sørsiveien 3859 7870 Grong jan.ivar.valskra@ntebb.no  909 45 880
Seem – Formo – Heia Tor Jørgen Heggum Sørsivegen 4566 7870 Grong theggum@online.no  926 07 388
Grong kommune Brit-Agnes Buvarp Postboks 162 7870 Grong brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no  482 04 908
Leder elgutvalget Arne Olav Aune Aunveien 165 7873 Harran oraaune@start.no  480 54 747
Sekretariat Ragnar Holm 7870 Grong ragnarholm2@gmail.com 913 54 947