Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk.

Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis.
I Grong arrangeres det av bl.a Grong JFF. Ta kontakt med de angående kurs direkte.

Etter gjennomført kurs må du avlegge en elektronisk eksamen som avholdes av kommunen.

Du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år og etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år. Mer info om reglene for jegerprøve og opplæringsjakt finnes på Miljødirektoratets hjemmeside og i Veileder til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Den som skal gå opp til eksamen må medbringe legitimasjon og eksamensavgiften må være betalt på nettsiden http://.jegerproveeksamen.no for å få tilgang til eksamen digitalt.

 

Kontakt

Brit-Agnes Buvarp
Miljørådgiver
902 85 234