Bidra til innsamling av hår/ekskrementer fra bjørn og jerv

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn hår og ekskrementer fra bjørn og jerv. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne anslå bestandsstørrelsen i området.

Her finner du informasjon om innsamling av bjørneskit:
  -  Brosjyre fra Miljødirktoratet om innsamling av bjørneskit
  -  Innstruks for innsamling av bjørneekskrementer

Overvåkingen av jerv i Skandinavia får viktig informasjon fra DNA-analyser av jervskit. Nå kan du bidra i overvåkingen ved å samle inn hår- og skitprøver etter jerv og levere dem til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

   - Les mer om innsamling av jervskit på Rovdata. 

Prøvene må ikke bli "forurenset" av andre ting. Det er veldig viktig at prøvene behandles på riktig måte slik at en får med de opplysningene som trengs og for hindre at det som kommer inn blir ødelagt osv.Prøvene må derfor legges i en ren pose, merkes og fryses raskest mulig for å forhindre at DNA'et degraderes ytterligere. Prøvene som bli sendt inn blir DNA-analysert og identifiserer art, invdivid, kjønn og slekstskap.

Innsamlet materiale kan leverese til rovviltkontakter for SNO, se liste.