Kvotejakt og lisensfelling på gaupe, jerv og bjørn

Alle må ha tilgang til godkjent ettersøkshund og registrere seg som lisensjeger på Jegerregisteret etter å ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. NB! Husk å innhent grunneiers tillatelse!

Alle plikter å jevnlig holde seg oppdatert om gjenværende kvote på tlf. 934 35 300.
Felling/forsøk på felling meldes umiddelbart til Fylkesmannen på tlf. 930 60 221 og Statens naturoppsyn på tlf. 994 37 770.

 Mer om jakttider, kvoter og jaktområder på sidene om rovvilt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.