Skuddpremieordning smårovvilt

Grong kommune har siden 1996 hatt skuddpremie på en rekke arter smårovvilt. Dette er et samarbeid mellom Grong kommune, Grong Fjellstyre, Grong Beitelag, Grong jakt og fiskeforening, Harran Fjellstyre og Grong Utmarksråd.

Har du et sesongkort for småvilt på et område i Grong, kan du gratis jakte smårovvilt i gjeldende jaktperiode, innenfor de til enhver tid gjeldende jakttider fastsatt av Miljødirektoratet. Dette gjelder i hele kommunen unntatt på Ulvig Kiær sine eiendommer. NB, tillatelse må innhentes fra grunneierlaget!

 


 

Følgende arter er listet opp med gjeldende pris:

  • rødrev kr 300,-
  • mår kr 200,-
  • villmink kr 100,-
  • røyskatt kr 100,-
  • kråke kr 25,-
  • ravn kr 50,-

De felte dyr som du ønsker skuddpremie på, må registreres. Dette ivaretas nå av Sagmohaugen utmarksservice v/ Ragnar Holm, tlf 913 54 947, ragnarholm2@gmail.com. 

Innlevering av skrotten eller alle 4 føttene.