Bekjempelse av fremmede arter

Enkelte fremmede plantearter er uønskede fordi de tar over fullstendig og skviser vekk andre naturlige plantearter, spesielt langs veier og i gjengroingsarealer. Mange av disse har spredd seg langs vei/jernbane, ved flytting av jordmasser eller fra private hager.

Dersom man har eller ser forekomster av spesielt slirekne eller de andre artene forvillet, så kan man ta kontakt med kommunen v/Brit-Agnes Buvarp på mob 48204908 eller brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no. Kommunen får midler fra Fylkesmannen for å bekjempe disse artene, og bistår gjerne dersom grunneier ønsker det. Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

I Nord-Trøndelag er det spesielt fokus på å bekjempe uønskede forekomster av som er ”viltvoksende” utenfor privathager av bl.a:

  • Parkslirekne/kjempeslirekne
  • Tromsøpalme/kjempebjørnekjeks
  • Kjempespringfrø
  • Rynkerose

Alle disse kan bli over flere meter høye og har en voldsom spredningsevne. Det er derfor gunstigst å fjerne plantene før de får etablert seg ordentlig, ettersom de er nesten umulig å fjerne når de først er etablert. Fjerning av blomsterstander før de rekker å frø seg, luking/kapping av rotstengel/voksepunkt og sprøyting er effektive tiltak. Det er da viktig at man ikke slenger dette på komposten hvor det videre kan spres, men leverer dette som restavfall/til forbrenning.

Slirekneartene er den arten som er mest spredningsvillig, og har en ekstrem spredningsevne både ved frø, rotskudd og plantedeler.  Mekanisk fjerning i form av slått, oppgraving osv kan derfor bare bidra til spredningen. Selv om man ønsker å unngå sprøyting, så er det det beste alternativet for å fjerne denne arten og hindre spredning.

Bilder av artene fra befaring med hagelaget og Fylkesmannen.

Anbefalte brosjyrer
• ”Anbefalte tiltak mot fremmede prydplanter som gjør skade i norsk natur”, Miljødirektoratet
• ”Fremmede skadelige arter – en informasjon til hageeiere i Nord-Trøndelag”, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
• ”Bekjempelse av kjempebjørnekjeks”, FAGUS Faktaark.
• ”Hagerømlinger. Fra prydplanter til svartelistearter”, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
• ”Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Hjelp oss å bli kvitt dem!”, Trondheim kommune. 

NB! Klikk for stort bilde
Ta forhåndsregler ved håndtering av tromsøpalme/kjempebjørnekjeks, bruk verneutstyr og vask godt etterpå. Dersom man får plantesaft på huden kan man i sollys skjer det en kjemisk prosess som gjør at man kan få store brannskader/brannblemmer.