Hogst, planting og skjøtsel

Hogst, plaiting og ungskogpieie kan utføres av virkeskjøperne, dvs. Allskog SA eller SB-skog AS dersom du ikke gjør det selv.

Publisert av Anders Heia. Sist endret 10.09.2015