Skogbruksplan og miljøsertifisering

Det pågår arbeid for revisjon av skogbruksplanene for gårdsskogene i Grong, forventet ferdigstilling sent 2017- tidlig 2018. En må være med på revisjonen for å være sertifisert leverandør av skogsvirke etter ca. 2018. 

Diverse relevant informasjon om planer og sertifisering:

Kontakt

Gunnar Elisassen
Rådgiver skogbruk
74 31 21 59