Ledige stillinger

50% fast stilling som logoped

Ønsker du å jobbe i PP-tjenesten?

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.  

Indre Namdal PPT har følgende stilling ledig:

 • 50% fast stilling som logoped.

Stillingen kan ses i sammenheng med de to utlyste stillinger som pedagogisk psykologisk rådgivere, én 50% fast og én 50% vikariat.
Gå til annonsen for disse stillingene.

Søknadsfrist: 25 april 2021.

Søk stilling

Arbeidsoppgaver: 

Kartlegging, veiledning, oppfølging, testing, utredning og saksbehandling med tanke på ulike former for kommunikasjonsvansker, talevansker og munnmotoriske vansker.  Logopedisk veiledning og opplæring knyttet til dette.

Vi søker en person som har:

 • Logopedutdanning.
 • Kjennskap til ASK.
 • Veiledningskompetanse.
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse.
 • God digital kompetanse, og gjerne kjennskap til relevant fagprogram.

Personlige egenskaper ift stillingene

 • Stor grad av selvstendighet, være utviklings- og løsningsorientert.
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kunne samarbeide og jobbe godt i team.
 • Evne til å håndtere konflikter og stress på en ivaretakende måte.
 • Evne til å lytte, være empatisk, og representerer gode verdier og holdninger.
 • God kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet.
 • Forvaltningskunnskap og korrekt saksbehandlingskunnskap.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr: 

 • Et godt, raust og inkluderende arbeidsmiljø med stabil bemanning.
 • Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og full-elektronisk arkiv.
 • Mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte, samt 1-1 med fagleder.
 • Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.

Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

PPT følger lønnsstigen til utdanningsforbundet for pedagogisk personell, og har gode vilkår/ordninger for å søke om kompetanseheving innen eget fagområde ut fra kartlagt behov i tjenesten Jf. Kompetanseløftet.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  
Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår via digitale flater. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.  Minimum to referanser må oppgis i søknad. 

Har du spørsmål om stillingen?

Har du spørsmål om stillingene kan du kontakte følgende:

 • Avdelingsleder Trine Gartland Gåsbakk,  mobil 971 98 970
 • Fagleder PPT Tone Dahl, mobil 414 44 408. 
Til toppen