Ledige stillinger

Slik søker du

På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Gå til elektronisk søknadsskjema

Om ledige stillinger

Lærer ved Grong barne- og ungdomsskole:

  • 200% faste stillinger som lærer på 1. - 10. trinn.

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

Ønsker du å jobbe i PP-tjenesten?

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.  

Indre Namdal PPT har følgende stilling ledig:

  • 50% fast stilling som logoped.

Stillingen kan ses i sammenheng med de to utlyste stillinger som pedagogisk psykologisk rådgivere, én 50% fast og én 50% vikariat.
Gå til annonsen for disse stillingene.

Søknadsfrist: 25 april 2021.

Søk stilling

Grong kommune teknisk avdeling, søker etter sommervikarer i tidsperioden 3. mai 2021 - 27. august 2021.

Vi trenger folk i to forskjellige kategorier:

  • Vedlikehold av grøntanlegg, periode mai - august.
  • Vedlikehold av kommunale bygg og boliger, samt enkle vaktmesteroppgaver, juni - august.

Søknadsfrist: 6. april 2021

Søk stilling

Grong kommune, Helsetjenesten 

Helsetjenesten er en tverrfaglig avdeling som består av fysioterapi og rehabilitering, legetjenesten, og familiebasen med fagområdene helsestasjon og psykisk helse/ ungdom/ rus 

Ved Familiebasen er det ledig stilling som: Medarbeider, 80% fast stilling.

Oppstartsdato: 1. september 2021

Søknadsfrist: 31. mars 2021

Søk stilling

Grong kommune, Helsetjenesten 

Helsetjenesten er en tverrfaglig avdeling som består av fysioterapi og rehabilitering, legetjenesten, og familiebasen med fagområdene helsestasjon og psykisk helse/ ungdom/ rus 

Ved avdeling for fysioterapi er det ledig stilling som: Kommunal fysioterapistilling, 80% vikariat.

Vikariatets varighet:  01.07.21 til 23.03.22

Søknadsfrist: 31. mars 2021

Søk stilling

Vi ønsker oss flere positive, lekne, læringsvillige og fleksible voksne, som ønsker å være med på å skape gode dager for våre elever.

Søk stilling ved  sende e-post til Evy Østborg, evy.ostborg@grong.kommune.no

Til toppen