Ledige stillinger

Brannkonstabel i Grong, Overhalla, Høylandet - Deltidsstilling

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

 

Søk stilling

Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Krav til stillingene:
• Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen.
• Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking.                      
• Deltakelse i brannvesenet krever skriftlig godkjenning fra hovedarbeidsgiver.
• Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring.
• God samarbeidsevne og fleksibilitet.
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig:
• Førerkort kl.C..
• Utrykningsførerbevis kode 160.
• Førstehjelpskompetanse.
 

Aktuelle søkere må gjennomgå helsesjekk og fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig brannordning og organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid.

Namdal brann- og redningsvesen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til brannsjef Tommy Tørring, tlf. 900 10 160.

Til toppen