Informasjon om korona

 • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
 • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
 • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Ledige stillinger

Ledig deltidsstilling som brannkonstabel (deltid)

Namdal brann- og redningsvesen avd. Overhalla søker etter brannkonstabel (deltid).

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Søknadsfrist: 1. februar 2022

Søk stilling

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

Krav til stillingen

 • Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen.
 • Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking.
 • Deltakelse i brannvesenet krever skriftlig godkjenning fra hovedarbeidsgiver
 • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring.
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet. Personlig egnethet vektlegges.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig:

 • Førerkort kl. C.
 • Utrykningsførerbevis kode 160.
 • Førstehjelpskompetanse.

Annet:

Aktuelle søkere må gjennomgå helsesjekk og fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.
Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig brannordning og organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid.
Namdal brann- og redningsvesen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen forøvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Har du spørsmål til stillingen?

Spørsmål om stillingen rettes til brannsjef Tommy Tørring, tlf. 900 10 160.

Til toppen