Ledige lærerstillinger Grong barne- og ungdomsskole skoleåret 2023/24

Ved Grong barne- og ungdomsskole er følgende stillinger ledige:

 • 100 % vikariat som lærer på 1 – 10.trinn
 • 50 % vikariat som lærer på 1 – 10.trinn (med mulig økning i stillingsstørrelse)
 • Eventuelt andre stillinger som kan bli ledige

Søknadsfrist: 9. juni 2023.

Søk stilling

Stillingen kan innebære:

 • Undervisning på flere trinn/nivå.
 • Undervisning i flere fag.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller PPU
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi har behov for undervisningskompetanse i de fleste fag.
 • God på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vi søker deg som:

 • Er en tydelig lærer og en god klasseleder.
 • Er fleksibel og har evne til å samarbeide tett med kolleger.
 • Er utviklingsorientert og endringsvillig.
 • Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Har god helse og er robust for å takle hverdagen.

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer. 6 mnd. prøvetid.
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Muligheter til videreutdanning i tråd med kompetanse for kvalitet.

Den som blir tilsatt må levere godkjent politiattest jfr. Opplæringslova § 10 – 9.

Har du spørsmål til stillingene

Flere opplysninger om stillingene får du rektor Kari Sofie B. Fiskum, tlf. 412 89 567, epost kari.fiskum@grong.kommune.no.