Ledige stillinger i barnehagene i Grong, høsten 2023

Ved barnehagene i Grong er følgende stillinger ledige:

 • 100% fast stilling som pedagogisk leder i Grong kommune
 • Inntil 100% vikariatstilling som pedagogisk leder i barnehagene i Grong kommune barnehageåret 2023/24
 • 100% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent i barnehagene i Grong kommune
 • Inntil 100% vikariatstilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent i barnehagene i Grong kommune barnehageåret 2023/24
 • Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Grong kommune
 • Tilkallingsvikarer barnehageåret 2023/2024 
 • Eventuelle andre stillinger som kan bli ledige

Søknadsfrist: 9. juni 2023.

Søk stilling

Barnehagene i Grong kan tilby:

 • God kompetanse og bred erfaring gjennom et mangfold i personalgruppa
 • Høyere grunnbemanning enn lovkravet
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Satsing på bemanning i barnehagen og tidlig innsats
 • Et stort mangfold innenfor de ulike barnehagene og heimene
 • Gode samarbeidsrutiner mellom barnehagene i kommunen
 • Godt forankret Interkommunalt samarbeid mellom barnehager – REKOM
 • Gode digitale løsninger og møte-arenaer
 • Godt samarbeidsklima med tillitsvalgte
 • Satsing på kultur- og medarbeiderutvikling

Vi søker deg som

 • Har fokus på barns trivsel og utvikling
 • Er fleksibel og har god samarbeidsevne
 • Har godt humør og bidrar til å skape et inkluderende arbeidsmiljø
 • Er god på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Tar ansvar for utvikling, vekst og er endringsvillig
 • Har god helse og er robust for å takle hverdagen

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter.
Menn oppfordres til å søke.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer. Den som blir tilsatt må levere godkjent politiattest. 6 mnd. prøvetid.
God pensjonsordning.

Har du spørsmål til stillingene

Ved spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med Ingri Gartland 950 90 209, epost ingri.gartland@grong.kommune.no