Ledige stillinger

Ledige stillinger innen helse

  • 62,44% fast stilling som sykepleier på natt ved institusjonsbasert omsorg ledig omgående. Turnus med arbeid hver 3. helg.
  • 100 % fast stilling som sykepleier ved institusjonsbasert omsorg. Turnus med arbeid hver 3.helg. Tiltredelse 1.mars.2021.
  • 100 % vikariat som sykepleier ved institusjonsbasert omsorg ledig omgående frem til 31.10.2021. Turnus med arbeid hver 3.helg.
  • 100 % vikariat som sykepleier ved institusjonsbasert omsorg ledig fra medio mars 2021- 31.12.2021. Turnus med arbeid hver 3.helg.
  • Vi har også flere helge-stillinger, med arbeid hver 3.helg, ledig. Til disse stillingene ønsker vi både helsefagarbeidere, sykepleiere og sykepleierstudenter.

Opplys i søknaden hvilke(n) stilling(er) du søker på.

Søknadsfrist 31.12.2020

Søk stilling

Pleie og omsorgsavdelingen er organisert med felles ledelse av hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg.

Grong sykeheim har 3 pleieavdelinger, samt eget kjøkken og vaskeri. Vi drifter også en dialyse-satelitt for Helse Nord-Trøndelag.

Vi har pasienten i fokus 24 timer i døgnet, og vi jakter våre nye kollegaer som brenner for sitt fag og som ønsker å gi av sin kunnskap, omsorg og trygghet. Vil du bli en del av et lag med dyktige helsearbeidere, som jobber ut fra verdiene om å ivareta brukernes akutte og grunnleggende behov, samt jobbe for å skape en meningsfylt tilværelse som beboer?
Vår avdeling er godt rustet, både når det gjelder fagkompetente ansatte og utstyr. Vi er kjent for vårt faglig sterke miljø og tette samarbeid med legetjenesten, i tillegg til å gi ansatte utfordrende oppgaver og personlig utvikling i jobben. Hos oss får du et kollegium som ønsker at alle skal trives både i og utenfor arbeidsplassen.
Liker du en god latter og å skape energi ved å dra i gang sangstunder og aktiviteter, så er dette stedet for deg.

Nå ser vi etter deg! Vil du bli med på laget?

Ved tilsetting vil følgende kriterier bli vektlagt:

  • Personlig egnethet.
  • Kunne yte god omsorg, være positiv og lojal.
  • Evne til å se den enkelte bruker og dens behov.
  • Gode samarbeidsevner.

Tilsetting skjer i henhold til de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr en god pensjonsordning og 6 mnd. prøvetid. Du kan søke på alle stillingene i samme søknad.
For nærmere informasjon om stillingene kan avdelingsleder Marit Aarlie kontaktes på telefon 948 34 650.

Til toppen