Ledige stillinger ved barnehagene i Grong

Ledige stillinger ved barnehagene i Grong

Følgende stillinger i barnehagene i Grong kommune blir ledige fra 14.08.2023, med forbehold om endringer: 

 • 100% fast stilling som nestleder ved Harran oppvekstsenter (35% som nestleder og 65% som pedagogisk leder) . 
 • 200% fast stilling som pedagogisk leder i Grong kommune.
 • 200% fast stilling som fagarbeider/assistent i Grong kommune .
 • Lærling i barne- og ungdomsfaget .
 • Tilkallingsvikarer barnehageåret 2023/2024 .
 • Eventuelle andre stillinger/engasjement som måtte bli ledige.

Søknadsfrist: 10. april 2023

Søk stilling

Barnehagene i Grong tilbyr: 

 • God kompetanse og bred erfaring gjennom et mangfold i personalgruppa  
 • Høyere grunnbemanning enn lovkravet 
 • Godt tverrfaglig samarbeid 
 • Satsing på bemanning i barnehagen og tidlig innsats 
 • Et stort mangfold innenfor de ulike barnehagene og heimene 
 • Gode samarbeidsrutiner mellom barnehagene i kommunen 
 • Godt forankret interkommunalt samarbeid mellom barnehager – REKOM 
 • Gode digitale løsninger og møte-arenaer 
 • Godt samarbeidsklima med tillitsvalgte 
 • Satsing på kultur- og medarbeiderutvikling 

Vi søker deg som:

 • Har fokus på barns trivsel og utvikling 
 • Er fleksibel og har god samarbeidsevne 
 • Har godt humør og bidrar til å skape et inkluderende arbeidsmiljø 
 • Er god på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 • Tar ansvar for utvikling, vekst og er endringsvillig  
 • Har god helse og er robust for å takle hverdagen 

Menn oppfordres til å søke. Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter. Personlig egnethet blir vektlagt. 

Tilsetting skjer på de vilkårene som framgår av lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP. 6 mnd. prøvetid.  

Har du spørsmål til stillingene?

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med Ingri Gartland på tlf. 95090209 

Til toppen