Ledige stillinger

Programrådgiver - 70% midlertidig engasjement

Flyktningetjenesten i Grong kommune søker programrådgiver i 70% midlertidig engasjement med mulighet for fast tilsettelse.

Vikariatets lengde er fra 01.09.20 – 01.09.21.

Programrådgiver har ansvar for rådgivning i Introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.

Søk stilling

Søknadsfrist

20. juli 2020

Arbeidsoppgaver: 

Stillingen innebærer 

  • En helhetlig oppfølging av deltagere i Introduksjonsprogrammet for å sikre progresjon, kvalitet og måloppnåelse i kvalifiseringsløpet.
  • Veiledning og oppfølging av enkeltbrukere.
  • Saksbehandling etter Introduksjonsloven og Forvaltningsloven.
  • Utarbeidelse av individuell plan for den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet .
  • Samarbeide med andre etater og koordinering av deltakers tiltak i Introduksjonsprogrammet.
  • Råd og veiledning i hverdagslivet til nyankomne.
  • Aktivisering og veiledning til et godt liv i lokalsamfunnet.
  • Organisering og gjennomføring av informasjonsprogram i introduksjonsprogrammet.
  • Søknader om ekstratilskudd.
  • Må påregnes nye oppgaver innenfor flyktningetjenestens ansvarsområde, da både fagfeltets rammer, tjenestetilbudet og bosetting endrer seg over tid.

Kompetanse:

Sosialfaglig eller annen relevant høyskoleutdanning, minimum 3-årig. 

Ved relevant praksis og/ eller annen samlet kompetanse kan man velge å se bort fra utdanningskravet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Kvalifikasjoner: 

Erfaring fra arbeid med flyktninger er en fordel. Kompetanse innen relasjonsbygging og veiledning opp mot utdanning og arbeidsliv. Gode datakunnskaper og saksbehandlererfaring. Må kunne bruke IKT som arbeidsverktøy. Førerkort kl. B kreves. Beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper: 

Vi søker en person som er fleksibel, kreativ, løsningsorientert, liker utfordringer og er endringsvillig. Må kunne veilede til læringsprosesser mot konkrete mål og ha evne til å inspirere og motivere.

Må kunne opptre profesjonelt i de utfordringer som møtes i arbeidet. Du må være trygg og selvstendig med evne til tydelig kommunikasjon

Du bør være beslutningsdyktig og ha gode samarbeidsevner internt og eksternt. God systemforståelse. Ha et tydelig og konstruktivt fokus i egen veiledning på menneskers iboende ressurser og kunnskap. Du skal gjennom god veiledning bidra til at bosatte flyktninger skal kunne bygge seg ei ny framtid i et nytt land.

Tilsettingsvilkår:

Vanlige kommunale ansettelsesvilkår. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Monica Jamt på tlf. 907 88 534.

Til toppen