Prosjektmedarbeider - 3-årig prosjektstilling

Prosjektmedarbeider - 3-årig prosjektstilling

Grong kommune søker en ny prosjektmedarbeider i 100% stilling, som i samspill med hele organisasjonen, skal arbeide for å generere prosjekter som kan gi en videreutvikling av vår organisasjon og våre tjenester.  Vi opplever at flere og flere statlige midler er prosjektbasert og må søkes ut.  Det pågår kontinuerlige endringsprosesser for å tilpasse organisasjon og tjenester til nye utfordringer.  Ulike prosjekter kan gi positive bidrag i den sammenheng og Grong kommune vil derfor være aktive og på ballen. Vi søker derfor etter en engasjert prosjektmedarbeider for å videreutvikle Grong kommune og våre tjenester.

Som person bør du drives av å se mulighetene for utvikling av vår organisasjon og tjenester, samtidig som du er strukturert og har oversikt over alternative prosjektmuligheter. Din hovedoppgave vil være å koordinere arbeidet med å utvikle søknadsporteføljen for hele organisasjonen. Du vil arbeide tett med våre avdelingsledere og fagpersoner. I det prosjektfaglige, arbeider du da på tvers i hele organisasjonen. Dette er en jobb for deg som er utviklingsorientert og resultatfokusert.

Stillingen er en 3-årig prosjektstilling. Prosjektet har en klar ambisjon om å gjøre stillingen selvbærende økonomisk.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Søk stilling

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Lete frem aktuelle tilskuddsordninger og finansiering av ulike prosjekt for aktuelle fagområder innenfor kommunale virkeområdet
 • Samarbeide tett med avdelingsledere og fagpersonell i søknadsprosessene for å innrette prosjektene i henhold til formålet
 • Sikre god intern koordinering av prosjektutvikling på tvers av rammeområdene og avdelingene
 • Oversikt, koordinering og kvalitetssikring av søknads- og rapporteringsarbeidet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig U/H-utdanning med vekt på prosjektorganisering og -ledelse/styring
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra økonomiforvaltning
 • Kjennskap til kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning

I vår vurdering av kandidater vil følgende egenskaper vektlegges:

 • Gode samarbeidsevner og analytiske ferdigheter
 • Kreativ og nyskapende, evne til å se muligheter og å få andre med seg
 • Fleksibilitet og kunne jobbe med mange ulike oppgaver parallelt
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig (norsk/engelsk)
 • Personlige egenskaper

Vi kan tilby:

Vi tilbyr utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Lønn etter avtale og god pensjonsordning.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om å ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Du vil bli varslet om ditt ønske om å unntas fra offentlig søkerliste ikke oppfylles.

Har du spørsmål til stillingen

Kontaktperson for stillingen er personal- og organisasjonssjef Tore Kirkedam, e-post tore.kirkedam@grong.kommune.no eller tlf. 916 86 453.

Til toppen