Vaktmester 100%

Grong kommune har fra 01.02.2024 ledig 100% stilling som vaktmester.

Vi søker deg som er initiativrik og ansvarsfull, og som ønsker å ivareta og sikre forsvarlig drift og utvikling av
kommunale bygg og eiendommer. Samtidig vil du bidra sterkt til et godt arbeidsmiljø.

Stillingen er 100% fast og hører til vaktmestertjenesten i Teknisk seksjon.

Søknadsfrist: 15. oktober 2023.

Søk stilling

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn i kommunale formålsbygg, boenheter og bofelleskap herunder ventilasjon, fyring, elektro og uteområder.
 • Bidra med utlevering og service av hjelpemidler.
 • Utføre reparasjoner, vedlikehold og avvikshåndtering.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor tjenesteområdet.
 • Tilhørighet i vaktmesterteam tilknyttet kommunale boenheter og formålsbygg.
 • Tjenester mot kommunale boenheter og bofelleskap, leietagere er også en del av arbeidet.
 • Det vil være høy grad av ambulerende virksomhet.
 • Varierte oppgaver etter årstiden.
 • Du må kunne lese og forstå driftsovervåkningssystemer og dokumentere skriftlig i våre datasystemer.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært en person med fagbrev fra håndverksutdanning.
 • Relevant arbeidserfaring og praksis kan oppveie for manglende formell kompetanse.
 • Det er ønskelig at kandidaten har kjennskap til fyringsanlegg som f.eks. flisfyringsanlegg.
 • Det er ønskelig at kandidaten har kompetanse innen overvåkningssystemer for drift av varme og ventilasjonsanlegg.
 • Førerkort B (E).
 • Disponere egen bil i den daglige driften. Dette kompenseres.
 • Kandidat må kunne bruke data i arbeidet med dokumentasjonen. Vi benytter FDVsystemet Famac i vårt daglige virke.
 • Fokus på HMS.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på personlige egenskaper som selvstendighet, allsidighet, fleksibilitet, utadvendthet, gjennomføringsevne og evne til å samarbeide i team. Teamarbeid krever gode  kommunikasjonsegenskaper og relasjonserfaring.
 • Gode sosiale egenskaper.
 • Håndtere en hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en travel arbeidsdag med varierte utfordrende og selvstendige oppgaver i et godt faglig miljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Stillingen lønnes iht. gjeldende tariffavtale og lokale avtaler avhengig av utdanning og ansiennitet.
 • Gode kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø.
 • Vi tilbyr nødvendig opplæring i bruken av våre FDV systemer.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Har du spørsmål til stillingen

Ved spørsmål eller mer informasjon, vennligst kontakt: Lars Kristian Larssen epost:
lars.larssen@grong.kommune.no eller tlf: 975 93 743