På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 21.08.2019
Ledige stillinger

Ved miljøarbeidertjenesten, bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, er det ledig 100 % fast stilling som vernepleier.

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/unge med funksjonsnedsettelse, samt tegnspråkkompetanse. 

Personlig egnethet vil bli  vektlagt. Den som tilsettes må ha førerkort for bil. Politiattest av nyere dato må fremlegges ved tilsetting

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. God pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid.

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes avdelingsleder Bente Fiskum  tlf. 95473979.

 

 
Søknadsfrist 15. september 2019.
Publisert 21.08.2019
Logo Namdal brann- og redningsvesen.jpg

Namdal brann- og redningsvesen avd. Grong og Overhalla søker etter brannkonstabler (deltid).

Namdal brann- og redningsvesen avd. Grong og Overhalla søker etter brannkonstabler (deltid).

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Ledige deltidsstillinger som brannkonstabel (st.nr. 29/19):

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

Krav til stillingene:
• Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen.
• Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking.                      
• Deltakelse i brannvesenet krever skriftlig godkjenning fra hovedarbeidsgiver.
• Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring.
• God samarbeidsevne og fleksibilitet.
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig:
• Førerkort kl. C.
• Utrykningsførerbevis kode 160.
• Førstehjelpskompetanse.

Aktuelle søkere må gjennomgå helsesjekk og fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig brannordning og organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. God pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid.

Namdal brann- og redningsvesen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til brannsjef Tommy Tørring, tlf. 90010160.

Link til elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. september 2019.

 

Publisert 20.08.2019
Ledige stillinger

Grong kommune søker etter 2 fastleger i 100 % fast stillinger, kommunalt ansatt. Om ønskelig kan det inngås forhandlinger om avtale om privatpraksis

Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler og LiS1lege, samt er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Fastlegeansvar for egne listepasienter. Listelengden for hjemlene er ca 900 pasienter hver
 • Obligatorisk deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca. 5 200 innbyggere) administrert av Grong kommune, samt vakter i LINA-samarbeidet (legevakt i Namdalen).
 • Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kommunale oppgaver (jfr arbeidsgivers styringsrett).
 • Kommunale ø-hjelp dagtid

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin. Kommunen legger til rette for allmennmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.
 • Krav om å ha eller må gjennomgå kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
 • Erfaring fra legevakt er en fordel.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med kjennskap til samarbeidspartnere som NAV og HELFO, samt norske systemer for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.
 • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper. Vi søker deg som:

 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
 • Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer fra mange forskjellige yrkesgrupper
 • Løsningsorientert
 • Tørre å lære nytt og utvikle deg raskt
 • Selvstendig, strukturert og effektiv
 • Evne til å takle et høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Alternativ til kommunal tilsetting er privat avtalepraksis dersom dette er ønskelig.

Ansettelsesprosess:

 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
 • Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
 • Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).

 

Ta kontakt:

Ved spørsmål om stillingene, kontakt Lena Krane (telefon 917 68 252). Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. september 2019.

Link til søknadsskjema

Fant du det du lette etter?