På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 12.04.2019
Ledige stillinger


Vi har ledig 100% fast kommunal fysioterapistilling ved Helsetjenesten fra 1. juni 2019 (st.nr. 16/19).

Helsetjenesten er en tverrfaglig avdeling og består av fagområdene fysioterapi, helsestasjon, psykiatri, ungdom, rus og legetjenester.

 

Arbeidsoppgaver kommunal fysioterapeut, blant annet:

 • Oppgaver tillagt fysioterapitjenesten i kommunen som vurdering, trening og rehabilitering av voksne og eldre. Det vil også bli individuell oppfølging og grupper.
 • Koordinator for enkeltpersoner og/eller individuelle planer, samt bruk av IP- verktøy Sampro
 • Lede treningsgrupper.
 • Informasjonsarbeid.

 

Vi søker medarbeider som:

 • Er autorisert og offentlig godkjent fysioterapeut.
 • God kompetanse på arbeid med barn er ønskelig.
 • Har erfaring med rehabilitering, tverrfaglig samarbeid og arbeid fra den kommunale helsetjenesten.
 • Kan arbeide målrettet og selvstendig.
 • Er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevne.
 • Er fleksibel i fht arbeidsoppgaver og positiv til utviklingsarbeid.
 • Behersker norsk språk, både skriftlig og muntlig.

Andre opplysninger:

 • Søker må ha førerkort.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Attraktiv pensjonsordning.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt Lena Krane (telefon 917 68 252). Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 24. april 2019.

Link til søknadsskjema

Publisert 11.04.2019
Ledig stilling som miljøterapeut

INDRE NAMDAL BARNEVERN OG PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert  interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

 

BARNEVERNKONSULENT - MULIGHET FOR TEAMLEDERFUNKSJON

Arbeidsgiver:       Indre Namdal barnevern – og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Stillingstittel:       Barnevernskonsulent
Sted:                          Indre Namdal
Varighet:                Fast 100%
Søknadsfrist:       5.mai

 

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.  

Vi søker en person som har:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Relevant erfaring fra saksbehandling i barnevernsarbeid i førstelinje
 • Kjennskap til fagprogrammet Familia
 • Kompetanse og erfaring med barnevernloven og forvaltningsloven
 • Ønskelig med erfaring fra fylkesnemnd

Personlige egenskaper:

Du må evne å ta initiativ, håndtere stress på en god måte,  arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter er viktig. Personlig egnethet vektlegges. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og være utviklings- og løsningsorientert.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte. Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper. Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Rette person kan bli ansatt med teamlederfunksjon.

 

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Eventuelle andre ledige  stillinger som barnevernskonsulenter i Indre Namdal  kan  bli besatt av søkere fra denne stillingen.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk, 97198970 eller barnevernleder Bente Jakobsen, tlf 91 00 29 90.

 

 
Søknadsfrist 5. mai 2019.

 

 

 

Publisert 28.03.2019
Ledige stillinger

Vi har ledig en nyopprettet 100 % fast stilling som konsulent (St.kode 6559) ved helsetjenesten fra 01.04.2019 (st.nr. 06/19). Helsetjenesten er en tverrfaglig avdeling og består av fagområdene; Helsestasjon, psykiatri, rus, ungdom, legetjenester og fysioterapi.

Stillingens viktige oppgaver vil være:

 • Saksbehandling, bl.a. forvaltningssaker, BPA, støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.
 • Deltakelse i koordinerende enhet.
 • Bistå avdelingsleder med økonomisk/administrativt oppfølging av ulike fagområder, herunder legekontor.
 • Introduksjon av nye medarbeidere.
 • Kompetanseutvikling.

I tillegg kan det være aktuelt å fordele nestlederfunksjon på konsulentstillingen. Dette vurderes i tilsettingsprosessen og fastsettes i samråd med aktuelle kandidater.

 

Kvalifikasjoner:

Til stillingen er det krav om 3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høgskolenivå. Det er ønskelig at du har veilednings- og opplæringskompetanse og kompetanse på saksbehandling i tillegg til god kunnskap om sentralt lovverk.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å formulere seg godt, både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og evne til å benytte ulike digitale verktøy
 • Være serviceinnstilt og inneha gode samarbeidsevner
 • Være strukturert, resultatorientert, samt effektiv og selvstendig
 • Være tydelig i kommunikasjon og inneha god relasjonell forståelse

Hos oss vil du være en viktig del av en større helhet. Vi har et godt faglig miljø med rom for drøfting - og et arbeidsmiljø med god takhøyde. Dermed vil det være svært gode muligheter for faglig utvikling. Grong kommune ønsker større mangfold og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende stillinger i en utviklingsrettet organisasjon
 • Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning

I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen. Ved spørsmål om stillingen, kontakt Eyvind Gartland (telefon 74 31 22 30/416 70 246).

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 22. april 2019.

Link til søknadsskjema

 

 

 

Fant du det du lette etter?