På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 04.12.2017
Stilling ledig

Grong barne- og ungdomsskole har følgende stillinger ledig:

 • 60% fast undervisningsstilling. 
  Foretrukket kompetanse er grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn med minimum 60 stp. matematikk og naturfag i fagkretsen. Tiltredelse 1.februar 2018 eller snarest. (St.nr. 29/17)
 • 40% undervisningsstilling.  Vikariat fra 1.februar 2018 eller snarest til 31.07.2018 (kan evt. kombineres med stillingen over) (St.nr. 30/17)
 • 100% vikariatstilling fra ca. 15.mai 2018- 15.april 2019. 
  Foretrukket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning 1.-7.klasse med engelsk i fagkretsen. (St.nr. 31/17)
 • 80% vikariatstilling fra ca.1.mai 2018 – ca.30.april 2019. 
  Foretrukket kompetanse : Godkjent undervisningskompetanse 1.-7.klasse med spesialpedagogikk. Vernepleier eller annen relevant kompetanse kan også vurderes. (St.nr. 32/17)
 •  

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor ved GBU, Aslaug Pettersen, telefon 74 33 08 03/ 917 883 83.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 19. desember 2017. 
Publisert 28.11.2017
Stilling ledig

Indre Namdal barnevern og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa.

Pb. 162, 7871 Grong - epost: postmottak@grong.kommune.no, tlf. 910 02 990

Indre Namdal barnevern- og PPT er en interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.Indre Namdal PPT er en gjennomgående tjeneste. Tjenesten er en hjelpeinstans for foreldre, skoler og barnehager i kommunene i Indre Namdal, samt for Grong videregående skole, i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et godt læringstilbud til barn, unge og voksne med særskilte behov. PPT veileder ansatte i barnehage og skole, både på individ- og systemnivå.

Pedagogisk psykologisk tjeneste har følgende stilling ledig:

100% fast stilling for tiltredelse fra 1.februar 2018 eller etter nærmere avtale.

Vi ønsker en ny medarbeider som har skolefaglig erfarings- og utdanningsbakgrunn, master eller annen relevant utdanning og erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet, samt kjennskap til endrings- og organisasjonsutvikling. Det er ønskelig med veiledningskompetanse.

Vi tilbyr: varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med øvrige ansatte, deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid, tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.

Søkere til stillingene må ha evne til systematisk, strukturert og målrettet arbeid. Personlig egnethet vektlegges der fokus vil være evne til samarbeid, selvstendighet i arbeidet, god skriftlig og muntlig framstilling og evne til å ta vare på arbeidsmiljøet.
Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Politiattest av nyere dato kreves fremvist før oppstart.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk eller fagleder PPT Irene Opdal, tlf. 910 029 90.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema, innen 15. desember 2017.

Link til elektronisk søknadsskjema.

Fant du det du lette etter?