På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 27.11.2018
Lærer - barn og unge


Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

REKTOR OG ASSISTERENDRE REKTORER VED GRUNNSKOLEN I GRONG

Det er 2 grunnskoler i kommunen, Grong barne- og ungdomsskole er den største med ca. 220 elever (1.-10. klasse) og Harran oppvekstsenter med ca. 40 elever (1.-7.klasse).

Grong kommune har gjennomført en organisasjonsgjennomgang av ledelsesstrukturen ved grunnskolene i Grong. Vi søker etter en rektor og to assisterende rektorer som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Grong. Lederteamet skal utfylle hverandre, og dette vil påvirke oppgavefordelingen i teamet. Rektor vil ha overordnet ansvar, både administrativt og pedagogisk, for Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter. De to assisterende rektorer vil ha det daglige ansvar og kontorsted ved Grong barne- og ungdomsskole eller ved Harran oppvekstsenter.

Rektorstillingen er direkte underlagt kommunalsjef for oppvekst.

Publisert 27.11.2018
Lærer - barn og unge

 

­
Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

REKTOR OG ASSISTERENDRE REKTORER VED GRUNNSKOLEN I GRONG

Det er 2 grunnskoler i kommunen, Grong barne- og ungdomsskole er den største med ca. 220 elever (1.-10. klasse) og Harran oppvekstsenter med ca. 40 elever (1.-7.klasse).

Grong kommune har gjennomført en organisasjonsgjennomgang av ledelsesstrukturen ved grunnskolene i Grong. Vi søker etter en rektor og to assisterende rektorer som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Grong. Lederteamet skal utfylle hverandre, og dette vil påvirke oppgavefordelingen i teamet. Rektor vil ha overordnet ansvar, både administrativt og pedagogisk, for Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter. De to assisterende rektorer vil ha det daglige ansvar og kontorsted ved Grong barne- og ungdomsskole eller ved Harran oppvekstsenter.

Publisert 27.11.2018
Lærer - barn og unge

­


Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

REKTOR OG ASSISTERENDRE REKTORER VED GRUNNSKOLEN I GRONG

Det er 2 grunnskoler i kommunen, Grong barne- og ungdomsskole er den største med ca. 220 elever (1.-10. klasse) og Harran oppvekstsenter med ca. 40 elever (1.-7.klasse).

Grong kommune har gjennomført en organisasjonsgjennomgang av ledelsesstrukturen ved grunnskolene i Grong. Vi søker etter en rektor og to assisterende rektorer som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Grong. Lederteamet skal utfylle hverandre, og dette vil påvirke oppgavefordelingen i teamet. Rektor vil ha overordnet ansvar, både administrativt og pedagogisk, for Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter. De to assisterende rektorer vil ha det daglige ansvar og kontorsted ved Grong barne- og ungdomsskole eller ved Harran oppvekstsenter.

Publisert 27.11.2018
Ledige stillinger

Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

 

AVDELINGSLEDER, KOMMUNALTEKNIKK

Vi søker avdelingsleder i 100 % stilling, med hovedarbeidsoppgaver drift og forvaltning vei, vann og avløp (st.nr. 35/18). Tiltredelse etter avtale.

Ved organisasjonsgjennomgang i 2019 kan det bli foretatt endringer i stillingsbetegnelse og arbeidsoppgaver.

Innenfor teknisk sektor er det i dag et utvidet interkommunalt samarbeid. Dette kan også bli gjeldende innenfor vann- og avløpsområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisere og lede enhet som omfatter vei, vann og avløp.
 • Økonomi-, budsjett og personalansvar.
 • Fag og forvaltningsansvar.
 • Bistå med prosjekteringskompetanse til sektoren.


Kvalifikasjoner:

 • Ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole fortrinnsvis innenfor fagfeltet vann og avløp.
 • Erfaring fra privat og/eller kommunal virksomhet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.


Personlige egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og være faglig trygg.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se helheten i en organisasjon.

Spørsmål om stillingen rettes til kommunalsjef Stig Moum, tlf. 975 91045.

Vi søker etter personer som kommuniserer godt på alle nivå, har gode samarbeidsevner og som kan jobbe godt både selvstendig og i samhandling med andre. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid

 

 
Søknadsfrist 9. januar 2019. 

 

 

 

Publisert 27.11.2018
Ledige stillinger

Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

 

DRIFTSOPERATØR, KOMMUNALTEKNIKK

Vi søker driftsopereatør i 100 % stilling, for drift av vann og avløpsanlegg (st.nr. 36/18). Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen innebærer ansvar for drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg.
 • Ved behov utføre andre oppgaver innen teknisk drift.
 • Deltakelse i teknisk vakt kan bli aktuelt.


Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse eller fagbrev innenfor relevant fagfelt.
 • Relevant praktisk erfaring.


Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.
 • Gode samarbeidsevner.

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Kjell Brauten, tlf. 901 21336.

Vi søker etter personer som kommuniserer godt på alle nivå, har gode samarbeidsevner og som kan jobbe godt både selvstendig, og i samhandling med andre. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid.

 

 
Søknadsfrist 9. januar 2019. 

 

 

 

Publisert 27.11.2018
Ledige stillinger

Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

 

PROGRAMRÅDGIVER

Flyktningetjenesten i Grong kommune søker programrådgiver i 60 % fast stilling fra 1. januar 2019 (st.nr. 34/18).

Programrådgiver har ansvar for rådgivning i Introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.

Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer

 • En helhetlig oppfølging av deltagere i Introduksjonsprogrammet for sikring av progresjon, kvalitet og måloppnåelse i deltagernes kvalifiseringsløp.
 • Veiledning og oppfølging av enkeltbrukere.
 • Utarbeidelse av indivuduell plan for den enkelte deltager i introduksjonsprogrammet.
 • Organisering og gjennomføring av informasjonsprogram i introduksjonsprogrammet.
 • Må påregne andre oppgaver innenfor flyktningetjenestens ansvarsområde.


Kompetanse/ kvalifikasjoner:

Sosialfaglig eller annen relevant høgskoleutdanning, minimum 3-årig. 

Ved relevant praksis og/ eller annen samlet kompetanse kan man velge å se bort fra utdanningskravet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Erfaring fra arbeid med flyktninger er en fordel. Kompetanse innen relasjonsbygging, konfliktforebygging og veiledning opp mot utdanning og arbeidsliv. Gode datakunnskaper og saksbehandlererfaring. Den som tilsettes må kunne bruke IKT som arbeidsverktøy og beherske norsk skriftlig og muntlig. Førerkort kl. B kreves.
 

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er fleksibel, kreativ, løsningsorientert, liker utfordringer og er endringsvillig. 
Du må kunne opptre profesjonelt i de utfordringer som møtes i arbeidet. Du må være trygg og selvstendig med evne til tydelig kommunikasjon. 
Du bør være beslutningsdyktig og ha gode samarbeidsevner internt og eksternt. God systemforståelse er en fordel. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Monica Jamt på tlf. 90 78 85 34.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid

 

 
Søknadsfrist 1. januar 2019. 
Publisert 27.11.2018
Ledig stilling som miljøterapeut

Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.


INDRE NAMDAL BARNEVERN OG PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Indre Namdal barnevern- og PPT er en interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

TILTAKSARBEIDER

Barneverntjenesten har ledig 50 % stilling som tiltaksarbeider (st.nr. 37/18). Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
• Tiltaksarbeid på oppdrag fra kontaktperson i barneverntjenesten
• Arbeid direkte med foreldre og barn
• Metodisk veiledning og tilrettelegging overfor barn og foreldre
• Mye og nært samarbeid med kontaktperson i barneverntjenesten
• Skriftlig evaluering og rapportering


Ønsket kompetanse:
• Det er ønskelig med treårig sosialfaglig eller annen relevant pedagogisk utdanning, men god og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende høgskoleutdanning.
• Foreldreveiledningskompetanse er ønskelig.
• Erfaring fra samme type eller lignende arbeid er ønskelig, gjerne erfaring fra barnevernfaglig arbeid.
• Gode relasjonelle ferdigheter, analytisk og handlingsorientert
• Fleksibel, løsningsorientert med gode samarbeidsevner
• Er fleksibel og kan tilpasse arbeidstiden etter barnas/ungdommens/familiens behov
• Førerkort  kl.B.
• Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.


Vi tilbyr: varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med øvrige ansatte, deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid, tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk eller barnevernleder Bente Jakobsen, tlf. 910 029 90.

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. 6 mnd. prøvetid. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid. 

 
Søknadsfrist 1. januar 2019.
Fant du det du lette etter?