På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 09.03.2017
Stilling ledig

Hjemmehjelp

Ved hjemmebasert omsorg er det ledig 80 % stilling som hjemmehjelp. Arbeidstiden er på dagtid. Stillingen kan kombineres med en 13 % helgestilling ved Grong sykeheim, med arbeid hver 3. helg.  (st.nr. 07/17).

Ved tilsetning vil følgende kriterier bli vektlagt:

  • God i norsk skriftlig og muntlig
  • Kunne yte god omsorg, være positiv og lojal
  • Kunne jobbe selvstendig og i team
  • Gjerne erfaring fra lignende arbeid
  • Evne til å se den enkelte bruker og dens behov

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie og omsorgsleder Eyvind Gartland, tlf. 74312230/41670246 eller ass. pleie og omsorgsleder Marit Aarlie, tlf. 74312231.

Tilsetting skjer i henhold til de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr en god pensjonsordning og 6 mnd. prøvetid. Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil.

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 1. april 2017.

 

Publisert 03.02.2017
Stilling ledig

I forbindelse med ferieavviklingen for 2017 har helse, omsorg og velferd behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 02/17):

  • Grong sykeheim
  • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
  • Avdeling for miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede)
  • Grong legekontor
  • Kjøkken og vaskeritjenester
 

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner.  Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Det er egne tariffer for studenter etter hvor langt de er kommet i sin studietid.  Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33.  Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.  Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden.  

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Hjemmebasert omsorg,  og sykeheimen: Eyvind Gartland.
Avdeling for funksjonshemmede: Bente Fiskum.
Grong legekontor: Kirsti Neergård.

Alle kan treffes på tlf. 74312100.

 
Søknadsfristen er forlenget til 31. mars 2017.
Fant du det du lette etter?