På denne siden finner du alle stillinger hvor søknadsfristen enda ikke har utløpt.  Klikk på ønsket stilling for mer informasjon
Skulle siden være tom er det dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Ledige stillinger
Publisert 20.02.2019
Ferievikarer

 

I forbindelse med ferieavviklingen for 2019 har teknisk avdeling behov for ferievikarer i tidsperioden fra 1. mai til 31. august 2019 (st.nr. 03/19):

  1. Vedlikehold av grøntanlegg i perioden mai-august.
  2. Vedlikehold av kommunale bygg og boliger, samt enkle vaktmesteroppgaver, i perioden juni-august.

Det sendes felles elsktronisk søknad for alle stillinger, men i søknaden må det oppgis ønsket arbeidssted .

Felles for stillingene:
- Søkere må være forberedt på å få arbeidsoppgaver etter behov.
- Vi søker primært etter skoleungdom og studenter.
- Søkere med førerkort og egen disponert bil oppfordres til å søke. 
- Søkere med liftkurs oppfordres til å søke, og vil bli prioritert.
- Ønsket arbeidsperiode må oppgis i søknaden. Om det er perioder man ikke kan jobbe, så må det framkomme i søknaden.

 

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til Sigve Hallager, telefon 74312165.

 

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 15. april 2019.

 

Publisert 16.01.2019
Ferievikarer

 

I forbindelse med ferieavviklingen for 2019 har helse og omsorg behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 01/19):

  • Grong sykeheim
  • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
  • Miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede, boenhet for enslige mindreårige flyktninger)
  • Grong legekontor (hjelpepersonell)
  • Kjøkken og vaskeritjenester
 

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner.  Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Det er egne tariffer for studenter etter hvor langt de er kommet i sin studietid.  Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33.  Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.  Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden. Ferieønsker må oppgis. Ønsket arbeidssted må også oppgis i søknaden 

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Ass. pleie og omsorgsleder Marit Aarlie (hjemmebasert omsorg og sykeheimen),
avdelingsleder Bente Fiskum (miljøarbeidertjenesten) og
avdelingsleder Vera Midtgard (Grong legekontor)

Alle kan treffes på tlf. 74312100.

 
Søknadsfrist: 5. mars 2019.

 

Fant du det du lette etter?