Publisert 21.02.2019
Bilde etablererkurs 2019.png

Nå blir det ny runde med etablereropplæring i Namsos. 

Publisert 20.02.2019
Ferievikarer

 

I forbindelse med ferieavviklingen for 2019 har teknisk avdeling behov for ferievikarer i tidsperioden fra 1. mai til 31. august 2019 (st.nr. 03/19):

  1. Vedlikehold av grøntanlegg i perioden mai-august.
  2. Vedlikehold av kommunale bygg og boliger, samt enkle vaktmesteroppgaver, i perioden juni-august.

Det sendes felles elsktronisk søknad for alle stillinger, men i søknaden må det oppgis ønsket arbeidssted .

Felles for stillingene:
- Søkere må være forberedt på å få arbeidsoppgaver etter behov.
- Vi søker primært etter skoleungdom og studenter.
- Søkere med førerkort og egen disponert bil oppfordres til å søke. 
- Søkere med liftkurs oppfordres til å søke, og vil bli prioritert.
- Ønsket arbeidsperiode må oppgis i søknaden. Om det er perioder man ikke kan jobbe, så må det framkomme i søknaden.

 

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til Sigve Hallager, telefon 74312165.

 

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 15. april 2019.

 

Publisert 19.02.2019
Logo HUNT4

Nå er det kun få dager til HUNT4 undersøkelsen avsluttes i Grong. Torsdag 21.februar er siste dag og fram til da håper jeg at de som ennå ikke har deltatt stiller opp. Ved siden av at deltakelsen gir deg en omfattende og gratis helseundersøkelse bidrar du også til viktig helseforskning . Vi «konkurrerer» også med nabokommunene om oppmøteprosent og ligger litt bak. Derfor må det til en ekstra innsats de siste dagene.

Møt opp når det passer deg innenfor tidsrommet kl. 09.00 til 17.00 t.o.m. torsdag 21. februar.

Hilsen

Skjalg Åkerøy
ordfører

 

 

Publisert 18.02.2019
Valg 2017

Frist for å levere listeforslag

I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved fylkestingsvalg. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide. Dersom listeforslaget sendes pr. e-post innen 1. april 2019 kl 12.00, anses listen for levert innen fristen, men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres umiddelbart. 

Grong kommunes besøksadresse er: Grong kommune, Granvegen 1, 7870 Grong.
Grong kommunes postadresse er: Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong.

Lister til fylkestingsvalget leveres/sendes til Trøndelag fylkeskommune.

Publisert 24.01.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.01.2019 til 11.03.2019. Listene er lagt ut på kommunehuset. 

Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7 promille for alle eiendommer i Grong kommune. 
 
 
 
Eventuelle klager på taksten sendes Grong kommune, Postboks 162, 7870 Grong, evt. som epost til postmottak@grong.kommune.no innen 18.3.2019.  
Økonomiavdelingen
 
Publisert 16.01.2019
Ferievikarer

 

I forbindelse med ferieavviklingen for 2019 har helse og omsorg behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 01/19):

  • Grong sykeheim
  • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
  • Miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede, boenhet for enslige mindreårige flyktninger)
  • Grong legekontor (hjelpepersonell)
  • Kjøkken og vaskeritjenester
 

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner.  Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Det er egne tariffer for studenter etter hvor langt de er kommet i sin studietid.  Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33.  Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.  Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden. Ferieønsker må oppgis. Ønsket arbeidssted må også oppgis i søknaden 

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Ass. pleie og omsorgsleder Marit Aarlie (hjemmebasert omsorg og sykeheimen),
avdelingsleder Bente Fiskum (miljøarbeidertjenesten) og
avdelingsleder Vera Midtgard (Grong legekontor)

Alle kan treffes på tlf. 74312100.

 
Søknadsfrist: 5. mars 2019.

 

Publisert 16.01.2019
SFO-plass

 Grong kommune har skolefritidsordninger ved kommunes skoler.

Det kan søkes plass i skolefritidsordningen ved Harran oppvekstsenter og ved Grong barne- og ungdomsskole.

Publisert 11.01.2019
Hunt åpningsplakat.jpg

Velkommen til HUNT4  - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag! 

Alle innbyggere over 20 år får invitasjon i posten i puljer, 14 dager før time. Det er også mulig å møte på drop-in i åpningstiden:

  • Mandag-Torsdag kl 9.00-17.00. 
  • Søndagsåpent 3. og 17.februar kl 15.00-19.00

Feltstasjonen er i kjelleren på kommunehuset, inngang mot sykeheimen. Der blir dere tatt godt i mot. Undersøkelsen varer ca 1 time, og den er helt gratis. Ettersom Grong er en av de siste kommunene, så kan også alle de fra andre kommuner som ennå ikke har deltatt møte opp i Grong. Spørsmål kan rettes til feltstasjonen på tlf. 906 54082.

Følg og del Facebook-arrangementet HUNT4 i Grong, her legges det ut oppdatert informasjon om undersøkelsen i Grong. 

Publisert 11.01.2019
barnehage2.jpg

Trenger du barnehageplass? Da må du søke om opptak innen 1. mars 2019.

Du søker elektronisk på skjema for søknad om barnehageplass.

Ta gjerne kontakt ned den enkelte barnehage om du har spørsmål.

Her er mer informasjon om barnehagene i Grong.

Publisert 04.01.2019
skilt_vegarbeid.jpg

Kommunen tar ansvaret for vintervedlikeholdet for de veger som er vedtatt nedklassifisert fram til kommunestyrebehandlingen i februar.

Fant du det du lette etter?