Publisert 08.06.2018
Namdal brann- og redningsvesen

Med bakgrunn i den siste tids nedbør i området oppheves forbud om all bruk av åpen ild utendørs i Grong kommune.
 
Brannsjefen minner om at brann og eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, inneholder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april – 15. september. 
Brannvesenet vil løpende vurdere behovet for forbud mot all bruk av åpen ild, basert på skogbrannindeksen, nedbørsmengder, vindforhold og eventuelle hendelser.
 
Brannsjefen i Grong
 
 
 
Publisert 01.06.2018
Grongtur 2018-2019

Siden 2008 har vi hatt Grongtur som er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt: turer som de aller fleste kan prøve seg på. Disse 20 turmålene vil stå ute frem til september 2019. 

Brosjyren som er i lommeformat viser turene inntegnet på kart, GPS-koordinater. (NB, kan avvike noe), vegbeskrivelse for å komme seg til turutgangspunktet, samt en beskrivelse av hvor dan turen er. Alle koordinater er EUREF 89 - SONE 33. Hver enkelt tur er også avbildet. Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren. Grong kommunes servicekontor, Grong Fritid, Coop Grong, Coop Bergsmo og Coop Marked Harran selger klippekort og brosjyrer. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Alle turmåla har egne nummer.  

Brosjyre for Grongtur 2018-2019 (PDF, 904 kB)

Pris klippekort og brosjyre:

Kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn født 1999 og senere. Kun brosjyren koster kr. 20,-
Grongturkortet er i salg fra og med den 2. juni 2018.

For å få deltakerpremie, må voksne ha fullført 18 turer, pensjonister og skolebarn/ ungdom må ha fullført 15 turer. Barn under skolealder må fullføre 10 turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret i kommunen og en får utlevert deltagerpremie. Navn på deltagerne blir registrert slik at de blir med i trekningen av 6 gavekort à kr. 1.000,- fra G-sport etter endt sesong i 2017.

Bruk din GPS og last ned GPX-filer

Det er kun 8 spor tilgjengelig i GPX-format tilgjengelig. Dette er for turene 8, 9, 10, 11. 14. 16 18 og 19.
Link til GPX-filene for Grongtur 2018-2019

Google Maps - Enkel tilgang til Grongturene via din smartelefon

Link til Grongturene på Google Maps

Det er gjort et forsøk med å merke alle turene, dvs. startpunkt og målpunkt, ved bruk av Google Maps. Dette gjør at du kan benytte din smarttelefon for å navigere deg frem til hvor turen starter.
NB! Det er ikke laget spor slik at du ser hvordan du kommer deg fra startpunkt til målpunkt, dvs. selve turen.
Hvis dette er noe du synes fungerer, eventuelt ikke fungerer, vil vi ha tilbakemelding. 
Tilbakemelding kan sendes direkte til anders.heia@grong.kommune.no.


Ros, ris eller spørsmål?

Har du generelle betraktninger/innspill, ring kommunen på tlf. 74 31 21 00 eller e-post: postmottak@grong.kommune.no

Publisert 10.04.2018
Logo Grong kommune med innfelt stor G

Grong kommune satser på fremtidsrettet omsorgstjenester for våre innbyggere. Kommunen er med i et felles prosjekt i Namdalen (VINA), hvor velferdsteknologi vil bidra til å løse utfordringer i de neste tiårene med et økende antall eldre og færre arbeidsføre. Dette gjelder nasjonalt så vel som i hele Namdalen. Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere som ønsker det kan bo hjemme lenger. De dagligdagse gjøremål mestres og gir innbyggeren trygghet i egen bolig.

Velferdsteknologi vil på samme måte kunne tilbys også når behovene for flere tjenester blir nødvendig, dette for å avlaste pårørende og ansatte. Brukerens behov er sentralt når velferdsteknologi vurderes. Velferdsteknologi kan bidra til bedre omsorgstjenester for hjemmeboende, i omsorgsbolig eller senere også på eldresenteret. Den enkelte innbygger vil delta og involveres når endrede omsorgsbehov oppstår.
 

Ulike typer velferdsteknologier:

 • Trygghetsskapende omsorg
  Trygghetsalarmer og bruk av GPS for bevegelsesfrihet. Ulike sensorer for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vannlekkasjer, kamerakommunikasjon mm.

 • Mestring i hverdagen
  Smarte hjelpemidler for egenmålinger ved kroniske sykdommer, oppfølging og påminnelser, f.eks når medisin skal tas og i hvilket omfang.

 • Utredning og behandling
  Avstandsoppfølging ved telemedisinske løsninger, sensorer for egenmålinger og selvrapportering, f.eks; Slippe lange og krevende reiser, snakke via skjerm med fastlegen, sykepleier og andre hjelpere.

 • Velværeteknologier
  Her vil typiske hjelpemidler være; treningsprogram, roboter (plenklippere, støvsugere, dusjer), og løsninger for sosial kontakt. 

Kjenner du noen som kan ha nytte av ulike velferdsteknologiske hjelpemidler – ta kontakt med din kommune. 
Prosjektlederen i VINA deltar gjerne på informasjonsmøter i kommunene, være seg pensjonistforening, eldreråd, lag og foreninger eller andre.Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med rådgiver for rehabilitering, Evy Estil dersom noen er interessert i å få ytterligere informasjon om prosjektet.
 
Kommunen og VINA-prosjektet ønsker at fremtidens omsorgstjenester vil gi en tryggere hverdag og mestring av daglige gjøremål for våre innbyggere i hele livsløpet – vi bryr oss om hverandre!
 
 
Publisert 10.04.2018
Logo Grong kommune med innfelt stor G

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no:

Lenke til Slik registrerer du små vannforsyningssystem

 

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. 
 

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.  
 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem. 
 

Har du spørsmål til registreringen?
Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling. 

 
Publisert 09.03.2018
Skolesekk

Alle 1. klassingene i Grong vil få utdelt skolesekken sin i løpet av våren. Informasjon om tidspunkt kommer.

Link til Trøndelag fylkeskommunes artikkel om gratis skolesekk


Publisert 22.02.2018
Kalender

  

Publisert 08.02.2018
Streaming

Grong kommune benytter tjeneste levert av Ustream for å sende live fra kommunestyremøtene.

Direkte link til nettsiden for streaming


 

Publisert 07.02.2018
Kommunekart

Kommunene i Indre Namdal har nå fått en kart-app som heter Kommunekart, levert av Norkart. Denne kan enkelt og gratis lastes ned på mobil og nettbrett

 • Her finner du reguleringsplaner, scooterløyper, eiendomskart, adresser m.m.
   
 • Søk opp ønsket stedsnavn eller zoom deg inn på ønsket sted på kartet og velg blant tilgjengelige kartlag i menyen til høyre.
   
 • Med posisjonering aktivert ser du hvor du befinner deg.
   
 • Du finner også ulike valgmuligheter i menyen til venstre, bl. a. flybilder og ruteplanlegger.

Last ned appen og prøv deg frem. Den er enkel og grei å bruke!

Direkte linker til nedlasting fra Google Play (Android-telefoner) og Apple.

Fant du det du lette etter?