Publisert 13.06.2019
Rent drikkevann.jpg

I forbindelse med utfordringene i Askøy kommune angående bakterier i vannet, vil Grong kommune informere om våre rutiner for prøvetaking og oppfølging av vannprøver.

Publisert 31.05.2019
Blomstertre

Grong kommune gratulerer alle årets konfirmanter! Her følger en oversikt over konfirmasjonene.

Publisert 31.05.2019
Derfor bør du følge oljetankreglene.jpg (content_full_width).jpg

Det blir fra 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i boliger, og i driftsbygninger i landbruket etter 1.1.2025. Det vil da være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk etter nyttår, og lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Tanker som ikke er i bruk, skal tømmes for restolje, rengjøres og fjernes. 

Kommunen sender etter behandling i formannskapet 21.05.2019 ei lokal forskrift på høring slik at forbudet blir gjeldende over hele kommunen og uansett størrelse. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Grong kommune, Trøndelag er på høring med frist 15.7.2019 og tilgjengelig på kommunens nettside www.grong.kommune.no. Innspill kan sendes postmottak@grong.kommune.no eller Grong kommune, Pb 162, 7871 Grong.
 
Publisert 29.05.2019
Barn - barnehage

I forbindelse med oppstart høsten 2019 har vi følgende stillinger ledig:

Harran oppvekstsenter:

  • Nestleder  i 35 % stilling (st.nr. 23/19).
    Den som tilsettes vil være barnehagefaglig ansvarlig (daglig drift) og stedfortreder for leder ved Harran oppvekstsenter.
  • Barnehagelærer i 35 % stilling (st.nr. 24/19)

Stillingene kan kombineres.Alle barnehagene:

  • Ev. andre stillinger som barnehagelærer som måtte bli ledig i barnehagene i Grong (st.nr. 25/19).

 

Det kan sendes felles søknad for stillingene. I søknaden opplyses hvilke(n) av stillingene det søkes på (i feltet "begrunnelse for søknad" eller "andre opplysninger")

Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til ass. rektor Odd Magne Lund, tlf. 97785366.

Felles for stillingene: Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter.Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato (ikke eldre enn 3 mnd.). Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid. Attraktiv pensjonsordning.

Link til elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist: 17. juni 2019.

 

 

Publisert 29.05.2019
Lotteritilsynet.jpg

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.  Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019. Lotteritilsynet skriver her litt om ordningen. Kanskje det er flere organisasjoner i Grong som kan søke? Det finner du ut når du leser videre.

Publisert 24.05.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Grong kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt. 

Publisert 15.05.2019
Grønne perler i Namdalen


 27.mai går startskuddet for den nye satsingen "Grønne perler i Namdalen" - et felles utviklingsprosjekt for tilleggsnæring i Landbruket
Publisert 10.05.2019
Stilling ledig

Har du lyst å jobbe med IT ved foten av Børgefjell nasjonalpark?

IKT Indre Namdal IKS lover deg varierte og allsidige arbeidsoppgaver i ditt daglige virke som IT-konsulent med ansvar for drift og vedlikehold av mange ulike løsninger i Røyrvik- og Namsskogan kommune. Tre gode kollegaer deler på oppgaver og gleder, og som en del av laget ser vi helst at du har relevant høyere utdanning. Men hvis du har solid erfaring og serviceinnstilling som matcher kan det også fungere.

Link til stillingsannonsen.

Publisert 08.05.2019
skilt_vegarbeid.jpg

 I perioden mai – desember 2019 vil det bli utført vegarbeider på strekningen Fv74 Toremoen – Støvika i kommunene Grong og Lierne. Total veglengde ca.38km. Det må påregnes redusert fremkommelighet i anleggsperioden

Publisert 06.05.2019
Lydproduksjon

Har du lyst til å «kjøre» lyd på konserter? Har du lyst til å være med å arrangere vellykkede forestillinger? Er du interessert i å skru på knotter og få utstyr til å virke?

Da er dette noe for deg!

Fant du det du lette etter?