Publisert 08.12.2017
Grong Historielag - Kalender 2018

Historielagets kalender for 2018 er å få kjøpt hos:

Coop Harran, Knut Ivar Foto, Lindas Gomat, biblioteket i Kuben og Coop Bergsmo.

 

Grong Historielag 

Publisert 05.12.2017
Namdal brann- og redningsvesen

 

 

 

 

I perioden 5.-7. desember får opp mot 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Publisert 04.12.2017
Stilling ledig

Grong barne- og ungdomsskole har følgende stillinger ledig:

 • 60% fast undervisningsstilling. 
  Foretrukket kompetanse er grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn med minimum 60 stp. matematikk og naturfag i fagkretsen. Tiltredelse 1.februar 2018 eller snarest. (St.nr. 29/17)
 • 40% undervisningsstilling.  Vikariat fra 1.februar 2018 eller snarest til 31.07.2018 (kan evt. kombineres med stillingen over) (St.nr. 30/17)
 • 100% vikariatstilling fra ca. 15.mai 2018- 15.april 2019. 
  Foretrukket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning 1.-7.klasse med engelsk i fagkretsen. (St.nr. 31/17)
 • 80% vikariatstilling fra ca.1.mai 2018 – ca.30.april 2019. 
  Foretrukket kompetanse : Godkjent undervisningskompetanse 1.-7.klasse med spesialpedagogikk. Vernepleier eller annen relevant kompetanse kan også vurderes. (St.nr. 32/17)
 •  

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor ved GBU, Aslaug Pettersen, telefon 74 33 08 03/ 917 883 83.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 19. desember 2017. 
Publisert 01.12.2017
Etablererkurs våren 2018.jpg

Hvis du har en ide og ønsker å starte bedrift, bli med på kurs. I januar -18 starter nye etablererkurs både i Namsos og flere andre steder i Nord-Trøndelag.  Det er nå et nytt kursopplegg og kurset er kun på kveldstid. 

Litt om kursene: 
Hvert kurs er totalt 16 timer, 4 kvelder med 4 timer per kveld.
Kurset er ment som et lavterskeltilbud til de som vurderer å starte bedrift, men passer også for de som ikke har en konkret forretningsidè. Det gis en kort innføring i hva som er viktig å ha tenkt gjennom på forhånd før en går i gang med etablering av virksomheten. Kurset passer også for nyetablerte bedrifter eller bedrifter som har en ny ide de ønsker å utvikle. 
 
1. Første kurskveld - markedsavklaring. Her skal vi bli litt bedre kjent med hva markedskunnskap er og hvordan vi innhenter tilstrekkelig med markedskunnskap i det markedet gründeren skal operere i.
2. Andre kurskveld - markedsstrategi og bærekraft. Her skal  vi ha fokus på hva vi legger til grunn når det gjelder prisstrategi, hvilke markedskanaler det er lurt å satse på. Vi skal også gjennom begrepet bærekraft, og hvorfor dette er viktig. 
3. Tredje kurskveld - økonomi. Fokuset være å gi deltakere et innblikk i og en forståelse av regnskap og likviditetsstyring
4. Siste kurskveld - forretningsmodellering. Her skal vi lære med om forretningsmodellering. Hvordan skal vi skape mest mulig verdi overfor kundene våre.
 

Publisert 29.11.2017
Offentlig ettersyn

Formannskapets har behandlet forslag til årsbudsjett for 2018 og en fireårig økonomiplan for perioden 2018 - 2021. Denne planen kan du se, enten ved å lese den ved å laste ned dokumentene (2 stk.) på denne nettsiden, eller dra på kommunehuset og lese den der.

Planen er tilgjengelig i 14 dager fra og med 29. november 2017.
Formannskapet vil ta med seg de innspill som kommer inn innen fristen og foreta en ny behandling i formannskapets møte 14. desember.

Endelig behandling vil skje i kommunestyret den 19. desember. 

Dokumenter i saken:

Ordføreren

Publisert 28.11.2017
Stilling ledig

Indre Namdal barnevern og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa.

Pb. 162, 7871 Grong - epost: postmottak@grong.kommune.no, tlf. 910 02 990

Indre Namdal barnevern- og PPT er en interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.Indre Namdal PPT er en gjennomgående tjeneste. Tjenesten er en hjelpeinstans for foreldre, skoler og barnehager i kommunene i Indre Namdal, samt for Grong videregående skole, i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et godt læringstilbud til barn, unge og voksne med særskilte behov. PPT veileder ansatte i barnehage og skole, både på individ- og systemnivå.

Pedagogisk psykologisk tjeneste har følgende stilling ledig:

100% fast stilling for tiltredelse fra 1.februar 2018 eller etter nærmere avtale.

Vi ønsker en ny medarbeider som har skolefaglig erfarings- og utdanningsbakgrunn, master eller annen relevant utdanning og erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet, samt kjennskap til endrings- og organisasjonsutvikling. Det er ønskelig med veiledningskompetanse.

Vi tilbyr: varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med øvrige ansatte, deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid, tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.

Søkere til stillingene må ha evne til systematisk, strukturert og målrettet arbeid. Personlig egnethet vektlegges der fokus vil være evne til samarbeid, selvstendighet i arbeidet, god skriftlig og muntlig framstilling og evne til å ta vare på arbeidsmiljøet.
Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Politiattest av nyere dato kreves fremvist før oppstart.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk eller fagleder PPT Irene Opdal, tlf. 910 029 90.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema, innen 15. desember 2017.

Link til elektronisk søknadsskjema.

Publisert 15.11.2017
Offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2018 er utlagt til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan komme med merknader til forslaget. Forslaget skal behandles i kommunestyrets møte 19. desember 2017.

 

Har du merknader?

Merknader sendes pr. e-post til postmottak@grong.kommune.no, eller pr. brevpost til:

Grong kommune
Rådmannen
Postokbs 162
7871 GRONG

Frist for merknader: 10. desember 2017

Dokumenter i saken

Publisert 01.11.2017
Vaksine mot HPV

Gratis HPV vaksine til deg som er Ung kvinne født i 1991 og senere.
Tilbudet gjelder for en toårsperiode

Om HPV –vaksinen:

 • Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som er årsaken til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhals kreft. 
 • Vaksinen anbefalers til unge kvinner enten de har hatt Ingen, En eller Flere seksualpartnere. 
 • HPV vaksinen beskytter ikke mot andre seksuelle overførbare sykdommer. Kondom er derfor viktig også for dem som har fått HPV vaksinen. 
 • HPV vaksine anbefales ikke til gravide- HPV vaksinen består av 3 doser. Andre dose gis minst etter 1 mnd. 3 dose gis minst 5 mnd eller 2 dose. 
 • Mer informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv.

Har du spørsmål angående dette og/eller ønsker å bestille time?

Ring helsestasjonen på telefon 74 31 22 20

 

Publisert 20.10.2017
Influensavaksine

Grong legekontor inviterer til vaksinering ved legekontoret

26. oktober 2017 i tiden kl. 10.00 - 15.00

Alle som får vaksine må påregne å vente 20 min. etter vaksine

Saniteten vil være sammen med oss deler av dagen og servere kaffe og vafler

Vaksinen koster kr. 100,- for alle grupper.

Anbefalte grupper er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12 svangerskapsuke
 • Barn og voksne med div. kronisk sykdom
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Familiemedlemmer til personer med nedsatt immunforsvar

For mer utfyllende informasjon kan du lese på folkehelseinstituttets nettsider

Link til folkehelseinstituttet nettsider

Publisert 10.10.2017
legekontor_rodt_kryss.png

Videre blir kontoret i Namsskogan også stengt onsdag 18 og mandag  23 oktober, kontoret i Grong tar imot pasienter fra Namsskogan ved behov.

Ved øyeblikkelig hjelp ring legevakt 116117 eller 113

 

Fant du det du lette etter?