Publisert 14.08.2019
Illustrasjonsbilde - Skolebenker

Grong barne- og ungdomsskole

Elevene møter på skoleområdet kl. 08.30

Harran oppvekstsenter

Elever møter på skoleområdet kl. 08.55. 

Grong voksenopplæringssenter

Elever møter kl. 09.00. Oppmøte i gymsalen.
Buss går fra sentrum ved Gronghallen/kjøpesenteret kl. 08.20 og kl. 08.40.

Publisert 12.08.2019
Kalender

For de som ønsker treningstider i sesongen 2019/ 2020 i Gronghallen og kroppsøvingsalen i Kuben, må det sendes inn søknad.

Søknadsfrist og levering av søknad

Last ned vedlegg, skriv ut og fyll inn ønskede halltider. Send dette til postmottak@grong.kommune.no  alternativt pr. post  innen 21. august 2019.

 

Hva skjer når skjema er sendt inn?

 
Kommunen forbeholder seg retten til å fordele areal og tider. Forslag til fordeling vil bli fremlagt i halltildelingsmøte den 28.08.2019 klokken 19.00 på møterom Grana på Kuben.
Søkere oppfordres til å møte, da ingen kan garanteres å få de tider det søkes om. 
 
Det kan samtidig søkes om leie av Gronghallen og Harmonien til arrangement.
 
Om spørsmål vedrørende dette ta kontakt med avd.bolig, bygg og eiendom 
Tlf: 74 31 21 00
 
Publisert 12.08.2019
Gronghallen.jpg

For de som ønsker treningstider i sesongen 2019/ 2020 i Gronghallen og kroppsøvingsalen i Kuben, må det sendes inn søknad om dette på e-post til postmottak@grong.kommune.no  alternativt pr.post  innen 21. august 2019.

 

Publisert 08.07.2019

 Miljødirektoratet har sendt 3 forsrkifter på høring: 
forslag til forskrift om skadefelling, dødt vilt, oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften)
forslag til forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt (Åteforskriften).
forslag til endringer i Rovviltforskrifta

Muligheter for å komme med tilbakemeldinger/innspill innen utgangen av august til brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no om det skal bli med i kommunens behandling i F.skapet. Se linkene under for høringsnotater og forslag til nye forskrifter:
 
Publisert 05.07.2019
Logo

Der lakselvenes dronning Namsen forenes med sideelva Sanddøla ligger Grong kommune med rundt 2400 innbyggere. Midt i Norge og i hjertet av Namdalen er Grong et trafikalt knutepunkt med både E6 og jernbane, samt daglige bussforbindelser både vest og østover. Nærmeste flyplass ligger i Namsos bare 40 minutter unna. Grong er et regionsenter for Indre Namdal og i sentrum er det en rekke handels- og servicetilbud, videregående skole og folkehøgskole. Grong kommune har et utstrakt samarbeid med nabokommuner der Grong er vertskommune innfor flere tjenesteområder som barnevern og PPT. I kommunen er det nylig åpnet et moderne kulturhus som har gitt et stort oppsving innenfor kulturaktiviteter som sokner til kulturhuset. Kulturhuset har også blitt et viktig tilbud for barne- og ungdomsskolen som er samlokalisert. Kommunen har egen idrettshall og godt utbygd skianlegg både for langrenn, skiskyting og alpint.

 

Dagens rådmann har valgt å gå over i pensjonistenes rekker etter 31 år i rådmannsstolen og vi søker hans etterfølger.

RÅDMANN

Vi søker en inkluderende og utviklingsorientert rådmann som ser muligheter og som evner å samhandle for å videreutvikle samfunns- og næringslivet i kommunen.


Om stillingen:

- Være en aktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling
- Bidra til god dialog og godt samarbeid mellom politikere, administrasjon, tillitsvalgte og innbyggere
- Lede og videreføre en organisasjon i positiv utvikling
- Bidra til omdømmebygging og gode relasjoner, herunder også et nært samarbeid med nabokommunene
- God økonomistyring og tett resultatoppfølging

Om deg:

- Utviklingsorientert, setter mål og evner å gjennomføre disse gjennom å inspirere, delegere og motivere sine medarbeidere
- Gode kommunikasjonsferdigheter, lagspiller og en relasjonsbygger
- Behersker dialog og samspill mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte
- God prosesskompetanse
- Relevant høyere utdanning i kombinasjon med bred og allsidig ledererfaring
- Erfaring og kompetanse innen økonomistyring
- Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service
 

 Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting

Søknadsfrist 20. august.

Fullstendig søknadstekst og søk på stillingen via Fremo Bemanning:  http://fremobemanning.no/ledige-stillinger/  eller finn.no

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med Hege Svendsen daglig leder hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87920/e-post: hege@fremobemanning.no eller ordfører Skjalg Åkerøy, tlf. 91873155/e-post: skjalg.akeroy@grong.kommune.no.

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig. 

Publisert 28.06.2019
Gronghallen.jpg

 Fra 1. juli til 15. august er Gronghallen stengt.

Publisert 28.06.2019
SFO-plass

 

 Grong kommune minner om at søknadsfrist for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020 er den 31. juli 2019.

Ordningen er aktuell for familier med inntekt under 557 333 kr. Nytt fra 1. august er at retten til gratis kjernetid også gjelder 2-åringer.

Når du sender inn søknad om redusert foreldrebetaling søker du automatisk om gratis kjernetid dersom du faller inn under denne ordningen. Dersom du søker innen fristen vil vedtaket gjelde fra 01. august.  Har du spørsmål? Ta kontakt med styrer eller Camilla Edvardsen Formo på kommunehuset.» 

 
Publisert 26.06.2019
MNA.png

Grong kommunestyre har i sak 93/18 enstemmig vedtatt  renovasjon for fritidshus i Grong kommune. Dermed har kommunestyret innført samme ordningen som gjelder i alle andre kommuner hvor MNA utfører oppdrag på vegne av kommunen.  Alle eiere av fritidseiendommer har fått informasjon om ordningen fra MNA nå i vår.

Publisert 25.06.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 21.05.2019 sak 47/19:

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. august 2019 og sluttbehandles i kommunestyret i etterkant.

 

Høringsuttalelser sendes til:

Grong kommune, postboks 162 Granvegen 1, 7871 Grong eller på epost: postmottak@grong.kommune.no 

Høringsfrist: 1. august 2019.
 

Spørsmål kan rettes til:

Brannsjef Tommy Tørring tlf 900 10 160.

 

Publisert 24.06.2019
Valg 2019

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forehåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du avgi din stemme allerede fra 1. juli.

Perioden for tidligstemmegivning varer frem til forhåndsstemmingen som starter 12. august.

Tidlig forhåndsstemmegivning er et tilbud for å sikre at alle velgere som ønsker, skal få avgitt sin stemme. Dersom du ønsker å avgi din stemme før forhåndsstemmeperioden, må du ta kontakt med hvilken som helst kommune for å avtale tidspunkt for stemmegivning. Husk å ta med legitimasjon med bilde.

Hvordan avtale tidpunkt?

Ring 74 31 21 00 eller send epost til postmottak@grong.kommune.no for å avtale tidspunkt.

Fant du det du lette etter?