Publisert 24.01.2020

Pleie og omsorgsavdelingen i Grong kommune er organisert med felles ledelse av hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg.

Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp som er samlet i en enhet med felles oppmøtested og vaktlister.

 

Vi har har behov for flere som kan jobbe som hjemmehjelp.

Er du interessert kan du kontakte avdelingssykepleier Hilde Bakken Larssen.

Link til informasjon om tjenesten hjemmehjelp.  

Publisert 24.01.2020
Ledige stillinger

Grong kommune søker etter avlastere for et barn med spesielle behov.
Det søkes spesifikt etter personer som kan arbeide i turnusordning en helg i måneden. Avlastning skjer i tilrettelagt bolig. 
 

Søknadsfrist:

27. januar. Tiltredelse snarest.

Hvordan søker du?

Søknad og spørsmål sendes til nestleder i Helsetjenesten, Emeli Sagmo Lauve.

E-post emeli.lauve@grong.kommune.no, eller ta kontakt på mobil: 911 71 320.

Publisert 23.01.2020

Grong kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

  
Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Publisert 21.01.2020

  Vi har gått over til mobiltelefoner og har fått nye telefonnummere

Telefonnummer til ansatte og avdelinger

Publisert 21.01.2020

Grong kulturskole starter nytt kurs med hobbyaktiviteter. Startdato er 6. februar og kurset foregår over 10 kvelder. 

Publisert 17.01.2020

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene i Grong kommune er 1.mars 2020

Link til elektronisk søknadsskjema

  

 

Publisert 14.01.2020
Ledige stillinger

 Grong kommune søker etter støttekontakter. Vi trenger å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være støttekontakt fra 2 til 4 timer pr. uke. 

Søknadsfrist

29. januar 2019.

Hvordan søker du?

Søknad og spørsmål sendes til nestleder i Helsetjenesten, Emeli Sagmo Lauve.
E-post emeli.lauve@grong.kommune.no, eller ta kontakt på mobil: 911 71 320.

Publisert 27.11.2019

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Mer informasjon på Bufdir.no's egne nettsider

Søknadsfrist

13. desember 2019

Hvordan søke?

Gå inn på nettsiden til Bufdir.no

Søk om midler

 

Har du spørsmål?

Kontakt Wenche Moan Klykken, 401 07 205

Publisert 21.10.2019

Veidekke Industri AS skal på oppdrag fra Statens vegvesen utføre asfaltering på Fv 7040 mellom Sørheim og Seem onsdag 23. og torsdag 24.oktober 2019. Dette vil foregå i tidsrommet kl. 07.00 – 18.00.

Publisert 04.10.2019

 Fra 4. oktober 2019 kan man nå Kuben Kulturhus/Bibliokeket på nr. 911 00 444.
Det gamle nummeret 74 31 21 35 er fortsatt i drift en stund til.