Publisert 12.04.2019
Ledige stillinger


Vi har ledig 100% fast kommunal fysioterapistilling ved Helsetjenesten fra 1. juni 2019 (st.nr. 16/19).

Helsetjenesten er en tverrfaglig avdeling og består av fagområdene fysioterapi, helsestasjon, psykiatri, ungdom, rus og legetjenester.

 

Arbeidsoppgaver kommunal fysioterapeut, blant annet:

 • Oppgaver tillagt fysioterapitjenesten i kommunen som vurdering, trening og rehabilitering av voksne og eldre. Det vil også bli individuell oppfølging og grupper.
 • Koordinator for enkeltpersoner og/eller individuelle planer, samt bruk av IP- verktøy Sampro
 • Lede treningsgrupper.
 • Informasjonsarbeid.

 

Vi søker medarbeider som:

 • Er autorisert og offentlig godkjent fysioterapeut.
 • God kompetanse på arbeid med barn er ønskelig.
 • Har erfaring med rehabilitering, tverrfaglig samarbeid og arbeid fra den kommunale helsetjenesten.
 • Kan arbeide målrettet og selvstendig.
 • Er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevne.
 • Er fleksibel i fht arbeidsoppgaver og positiv til utviklingsarbeid.
 • Behersker norsk språk, både skriftlig og muntlig.

Andre opplysninger:

 • Søker må ha førerkort.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Attraktiv pensjonsordning.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt Lena Krane (telefon 917 68 252). Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 24. april 2019.

Link til søknadsskjema

Publisert 11.04.2019
Ledig stilling som miljøterapeut

INDRE NAMDAL BARNEVERN OG PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert  interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

 

BARNEVERNKONSULENT - MULIGHET FOR TEAMLEDERFUNKSJON

Arbeidsgiver:       Indre Namdal barnevern – og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Stillingstittel:       Barnevernskonsulent
Sted:                          Indre Namdal
Varighet:                Fast 100%
Søknadsfrist:       5.mai

 

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.  

Vi søker en person som har:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Relevant erfaring fra saksbehandling i barnevernsarbeid i førstelinje
 • Kjennskap til fagprogrammet Familia
 • Kompetanse og erfaring med barnevernloven og forvaltningsloven
 • Ønskelig med erfaring fra fylkesnemnd

Personlige egenskaper:

Du må evne å ta initiativ, håndtere stress på en god måte,  arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter er viktig. Personlig egnethet vektlegges. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og være utviklings- og løsningsorientert.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte. Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper. Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Rette person kan bli ansatt med teamlederfunksjon.

 

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Eventuelle andre ledige  stillinger som barnevernskonsulenter i Indre Namdal  kan  bli besatt av søkere fra denne stillingen.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk, 97198970 eller barnevernleder Bente Jakobsen, tlf 91 00 29 90.

 

 
Søknadsfrist 5. mai 2019.

 

 

 

Publisert 03.04.2019
Valg 2017

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listeforslagene må du kontakte kommunen før 21. mai 2019.

 

Følgende valglister til Grong kommune ved årets kommunestyrevalg er kommet inn:

 • Arbeiderpartiet
 • Høyre
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti

Her er link til alle innkomne listeforslag. (PDF, 191 kB)

Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.  Prosessen er slik at hver enkelt listekandidat vil få en henvendelse fra kommunen om at vedkommende står på liste til x parti.  Kandidat kan eventuelt søke om fritak.  Eventuelle søknad og endelig listeforslag skal behandles i  Valgstyret før 1. juni – i Grong 21. mai. Etter dette blir listene offentliggjort på valg.no, og lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesidene våre, samt på servicekontoret.

Publisert 29.03.2019
Kalender

Skole - og barnehageruta for neste år er klar.

 

Her kan du skrive ut barnehage- og skoleruta for 2019/2020. (PDF, 250 kB)

 

 

Den 5. planleggingsdagen for barnehage er flytende. Informasjon om tidspunkt gis i god tid.

Publisert 29.03.2019
elg-kari-sivertsen_NINA.jpg

Elgjakt i Gusli skog (felles kommuneskog for Grong, Namsskogan og Røyrvik kommuner) er ledig for kommende 4-årsperiode (2019-2022). 

 

Jaktfelt/kvoter/jakttid/annet:

 • Årlig kvote på 6-8 dyr deles mellom de to jaktfeltene ”Østre valdet” og ”Vestre valdet”.
 • Jaktfeltene inngår i Søndre Grong storvald, kvotene tildeles i h.h.t. storvaldets driftsplan.
 • Jakttid er hele gjeldende jakttidsramme med ev. kommunale bestemmelser.
 • Jaktfeltene har vanligvis også anledning til å felle hjort.
 • Eget husvære til hvert av jaktfeltene, h.h.v. Jakthytta og Guslistu.
 • Hele "Østre valdet" og deler av "Vestre valdet"  inngår i "Guslia naturreservat".  Deler av "Østre valdet" inngår i tillegg i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.  Dette vil ikke ha praktisk betydning for jaktutøvelsen, men legger visse føringer/begrensinger på bruk av motorkjøretøy for uttransport av felt elg.

Priser:

Priser i henhold til Fjellstyrenes prisliste, alt. 2 , samt kommunal fellingsavgift.  Grunnavgift for tiden kr 3500,- pr. dyr innbetales forskuddsvis.  Fastpris for hytteleie tilkommer.

Krav til søkere:

Minimum 5 deltakere pr. jaktlag, hvorav minst 3 innenbygdsboende fra de 3 eierkommunene.

Lagene plikter å medbringe godkjent ettersøkshund under all jakt. (= ha tilgang til)

Søknad:

Skriftlig søknad sendes til: 

Grong kommune Gusli skog
postboks 162
7871 Grong

eller e-post: gunnar.eliassen@grong.kommune.no

Søknaden må inneholde

 • navn og adresse på alle deltakere i jaktlaget
 • hvem som er jaktleder
 • dokumentasjon på godkjent ettersøkshund m/eier
 • og det må framgå hvilket jaktfelt det søkes på.

Søknadsfrist:  30. april 2019.

 

Trekking vil skje ca. midt i mai.

Publisert 28.03.2019
Ledige stillinger

Vi har ledig en nyopprettet 100 % fast stilling som konsulent (St.kode 6559) ved helsetjenesten fra 01.04.2019 (st.nr. 06/19). Helsetjenesten er en tverrfaglig avdeling og består av fagområdene; Helsestasjon, psykiatri, rus, ungdom, legetjenester og fysioterapi.

Stillingens viktige oppgaver vil være:

 • Saksbehandling, bl.a. forvaltningssaker, BPA, støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.
 • Deltakelse i koordinerende enhet.
 • Bistå avdelingsleder med økonomisk/administrativt oppfølging av ulike fagområder, herunder legekontor.
 • Introduksjon av nye medarbeidere.
 • Kompetanseutvikling.

I tillegg kan det være aktuelt å fordele nestlederfunksjon på konsulentstillingen. Dette vurderes i tilsettingsprosessen og fastsettes i samråd med aktuelle kandidater.

 

Kvalifikasjoner:

Til stillingen er det krav om 3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høgskolenivå. Det er ønskelig at du har veilednings- og opplæringskompetanse og kompetanse på saksbehandling i tillegg til god kunnskap om sentralt lovverk.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å formulere seg godt, både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og evne til å benytte ulike digitale verktøy
 • Være serviceinnstilt og inneha gode samarbeidsevner
 • Være strukturert, resultatorientert, samt effektiv og selvstendig
 • Være tydelig i kommunikasjon og inneha god relasjonell forståelse

Hos oss vil du være en viktig del av en større helhet. Vi har et godt faglig miljø med rom for drøfting - og et arbeidsmiljø med god takhøyde. Dermed vil det være svært gode muligheter for faglig utvikling. Grong kommune ønsker større mangfold og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende stillinger i en utviklingsrettet organisasjon
 • Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning

I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen. Ved spørsmål om stillingen, kontakt Eyvind Gartland (telefon 74 31 22 30/416 70 246).

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 22. april 2019.

Link til søknadsskjema

 

 

 

Publisert 25.03.2019
Streaming

Grong kommune benytter tjeneste levert av Ustream for å sende live fra kommunestyremøtene.

Direkte link til nettsiden for streaming


 

Publisert 05.03.2019
Valg 2017

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Grong avholdes det valgting på følgende steder valgdagen:

 • Grong voksenopplæringssenter på Bergsmo, for Bergsmo krets
 • Kulturhuset Kuben for Medjå krets
 • Harran Kro for Harran krets

Valglokalene vil være åpen fra kl. 10.00 til kl. 21.00.

 

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil bli kunngjort flere steder, bl.a. i lokalaviser, rikspresse og kommunens egen nettside.

 

Ansvarlige for valggjennomføringen i Grong kommune er:
Tore Kirkedam, tlf. 74 31 21 12 eller 91 68 64 53
Britt Line Thomassen Wold, tlf. 74 31 21 13 eller 97 11 53 36
  

Publisert 25.02.2019
barnehage2.jpg

Trenger du barnehageplass? Da må du søke om opptak innen 1. mars 2019.

Du søker elektronisk på skjema for søknad om barnehageplass.

Ta gjerne kontakt ned den enkelte barnehage om du har spørsmål.

Her er mer informasjon om barnehagene i Grong.

Publisert 21.02.2019
Bilde etablererkurs 2019.png

Nå blir det ny runde med etablereropplæring i Namsos. 

Fant du det du lette etter?