Publisert 03.12.2019
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2020 og rullering av økonomiplan 2020 - 2023 er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 14 dager f.o.m. 4. desember 2019

  

Publisert 27.11.2019

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Mer informasjon på Bufdir.no's egne nettsider

Søknadsfrist

13. desember 2019

Hvordan søke?

Gå inn på nettsiden til Bufdir.no

Søk om midler

 

Har du spørsmål?

Kontakt Wenche Moan Klykken, 401 07 205

Publisert 18.11.2019

  Gebyrer og betalingssatser endres vært år, og du har nå muligheten til å si din mening ved å komme med kommentarer til forslaget. 

Forslag betalingssatser - Del 1 (PDF, 399 kB)

 • Gjelder gebyrer og satser for:
  • barnehage, SFO og norskopplæring
  • Hjemmetjenester under helse og omsorgssektoren
  • teknisk sektor, landbrukssektoren og kultursektoren

 

 • Gjelder gebyrer og satser for:
  • Teknisk sektor
  • Landbrukssektoren
  • Kultursektoren

 

Publisert 21.10.2019

Veidekke Industri AS skal på oppdrag fra Statens vegvesen utføre asfaltering på Fv 7040 mellom Sørheim og Seem onsdag 23. og torsdag 24.oktober 2019. Dette vil foregå i tidsrommet kl. 07.00 – 18.00.

Publisert 04.10.2019

 Fra 4. oktober 2019 kan man nå Kuben Kulturhus/Bibliokeket på nr. 911 00 444.
Det gamle nummeret 74 31 21 35 er fortsatt i drift en stund til.

Publisert 30.09.2019

Namdal Rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med LUNGESYKDOM/KOLS eller KREFT. Vi kan gjennom gruppe- eller individuelt opphold gi deg kunnskap om hvordan du bedre kan leve med sykdommen. Sammen med deg kan vi arbeide mot å oppnå best mulig funksjonsnivå samt økt grad av mestring og livskvalitet.
 

Hvordan søke om opphold


Du kan ta kontakt med fastlegen som sender søknad via regional vurderingsenhet ved Sykehuset Levanger.   
Vi tilbyr også spesialisert rehabilitering innenfor brudd/artrose, langvarig smertetilstander og livsstilsendring.
 

Har du spørsmål om tilbudene

Ta kontakt med oss direkte tlf: 7432 21 00.  Du finner også mer informasjon på vår hjemmeside

Åpne nettsiden namdalrehab.no
 
Publisert 16.09.2019

Det har ei stund vært snakk om flytting av Alfred Urstads båtbyggerverksted fra Værem til Grong Bygdemuseum. Kommunestyret vedtok i møte 12.9.2019 at Grong kommune tar ansvaret for flyttingen. Dette er lokalhistorie og kunnskap som er viktig å dokumentere, bevare og formidle for publikum, både barn- og unge, innbyggere, turister og laksefiskere.

Målsettinga er å få bygningen og innholdet flyttet og sikret i løpet av 2020. Alt av materiale som vi kan bruke i utstillinga er av interesse, spesielt om noen har bilder av Alfred Urstad under bygging av båter. Ta kontakt med Grong bygdemuseum v/ sekretær Brit-Agnes Buvarp på brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no eller telefon 48204908. 

Publisert 13.09.2019

Det blir fra 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i boliger, og i driftsbygninger i landbruket etter 1.1.2025. Det vil da være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk etter nyttår, og lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. 

Grong kommune har i Kommunestyret 12.9.19 vedtatt ei lokal forskrift slik at forbudet blir gjeldende over hele kommunen og uansett størrelse. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Grong kommune, Trøndelag. Forskrifta kunngjøres i Grongnytt og på Norsk Lovtidend, og kommer på www.lovdata.no

TILSKUDD TIL FJERNING AV OLJETANKER – ERSTATTET AV FORNYBAR ENERGI
ENOVA har fortsatt ut 2019 et tilskudd for å grave opp og sanere 
oljetankene dersom man samtidig erstatter med en fornybar energikilde, denne ordningen avvikles i 2020. Mer info og kriterier på www.oljefri.no og www.enova.no
 
 
Publisert 12.09.2019

Grong kommune har en ettersøksringen som skal kunne bistå jaktlag som får problemer under hjorteviltjakta.


Ettersøksringen er ansvarlig for å bemanne kommunens vakttelefon (tlf 906 54 082) for skadeskyting hver dag (kl 06.00-22.00) under jakta.


Det er også mulig å tegne ettersøksavtaler med Grong ettersøksring, ta kontakt med leder Bjørn Sandstå på bsandsta@gmail.com eller mob 415 04 504. 

Publisert 03.09.2019

Ettersom det ble funnet CWD i Lierne i 2017, så er Grong kommune fra 2018 med i de kommunene som overvåkes av NINA hvor alle er pålagt å ta prøver av alle dyr over 2,5 år, også de man slakter selv.  For å kunne søke på prøvesvar så må Sett elg og vekt for jakta generelt og det spesifikke dyret og prøven spesielt registreres på  www.hjorteviltregisteret.no. Prøvesvarene kan da søkes opp der.