Publisert 23.03.2017
BarnMedTelefon.jpg

Indre Namdal barnevern ble fra 10.03.17, deltaker i felles barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag. Det er Steinkjer kommune som er vertskommune for vakta, som har tilhold på politistasjon i Steinkjer.

Barnevernvakt lokalisert ved Steinkjer politistasjon og kan kontaktes direkte via  489 55 599 eller 404 29 138. Det er også mulig å ringe direkte til politiet 02800 eller 112 (benytt 112 kun ved alvorlige tilfeller).
 
I tillegg finnes alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111. Denne er døgnåpen
 
Barnevervakten er åpningstid er kun helgene og vil være tilstede på kontorene:
 • Fredag kl 18.00-23.00.
 • Lørdag kl 18.00-24.00
Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00 
 
Publisert 09.03.2017
Stilling ledig

Hjemmehjelp

Ved hjemmebasert omsorg er det ledig 80 % stilling som hjemmehjelp. Arbeidstiden er på dagtid. Stillingen kan kombineres med en 13 % helgestilling ved Grong sykeheim, med arbeid hver 3. helg.  (st.nr. 07/17).

Ved tilsetning vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • God i norsk skriftlig og muntlig
 • Kunne yte god omsorg, være positiv og lojal
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Gjerne erfaring fra lignende arbeid
 • Evne til å se den enkelte bruker og dens behov

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie og omsorgsleder Eyvind Gartland, tlf. 74312230/41670246 eller ass. pleie og omsorgsleder Marit Aarlie, tlf. 74312231.

Tilsetting skjer i henhold til de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr en god pensjonsordning og 6 mnd. prøvetid. Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil.

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 1. april 2017.

 

Publisert 27.02.2017
Fiberoptikk
Grong kommunestyre har i møte 19. januar 2017 vedtatt en del prinsipper for kommunens rolle opp mot bredbåndsutbygging. Det er viktig å få fram at kommunen vil være en pådriver/rådgiver i saker opp mot bredbåndutbygging. Videre yter kommunen et tilskudd på kr. 2.000,- pr. husstand ved tilkoblingskostnader på over kr. 6.000,-, samt at utbyggeren kan søke kommunen om et utbyggingstilskudd. Selve utbyggingen vil måtte gjennomføres av en av de store aktørene på landsbasis. 
Som en del av dette grunnlaget for kommunal involvering skal det gjennomføres en kartlegging over aktuelle utbyggingsområder.
 
 • Disse områdene i kommunen har fått bygget ut bredbånd fram til nå:
  Bergsmo, Vie, Øyheim og Jørem bygget gjennom bygdafiberprosjektet til NTE.
  Mediå, Rønningen og Tømmerås gjennom ordinær fiberutbygging fra NTE.
   
 • Disse områdene har NTE vedtatt utbygging for:
  Ekker, Formo og Formofoss.
   
 • Disse områdene har søkt om utbygging gjennom Telenor: 
  Rosten, Kvittem, Heggum og Seem.
   
 • Disse områdene har gått sammen og søkt utbygging gjennom NTE:
  Gartland, Elstad, Rosset, Godejord og Veiem.
 
Invitasjon:
Grong kommune inviterer nå områder som ikke er nevnt ovenfor til å gå sammen om en henvendelse/søknad om bredbåndutbygging. Det bes om at lokale initiativtakere samler interesserte i hvert enkelt område på ei uformell liste og melder dette til kommunens kontaktperson. 
Dette for å få fram en mere helhetlig oversikt over områder uten god dekning. Kostnadsmessig vil grendene måtte dekke inn en noe høyere tilknytningskostnad enn områdene som er bygget ut.
 
Det bes om at interesseliste med kontaktpersoner oversendes til Grong kommune innen 17.mars.
Gjerne en mail til  kjell.brauten@grong.kommune.no eller telefon  74 31 21 53 / 901 21 336
 
Ved spørsmål, takontakt for å avklare litt nærmere rundt kartleggingen.
 
 
 

 

Publisert 17.02.2017
16776679_10155003553855960_434079987_o.jpg

Nytt kurs med hobbyaktiviteter starter opp i uke 9 (uka etter vinterferien) for elever i 5. – 7. klasse.

Innhold/ tema: Ulike tema der gjenbruk av materialer, påskeaktiviteter, maling, ulik bruk av papir, cernittleire, er noen av dem.

 

 

 

 

Publisert 16.02.2017
Streaming

Grong kommune benytter tjeneste levert av Ustream for å sende live fra kommunestyremøtene.

Direkte link til nettsiden for streaming
 

Publisert 10.02.2017
Scootertrase Sagmo-Solumsmo-Nesådal-Møkkelvatn

Det er viktig å sette seg inn i gjeldende regelverk for scooterkjøring og Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter

 

Snøscooterløypa er stengt ved Solem naturreservat inntil videre


Skal du videre inn i Nesådalen må du derfor kjøre fra Solumsmoen.
Strekningen Nes – Sagmoen er fortsatt åpen.

Årsaken til stengning er at Fylkesmannen ikke godkjenner at løypa er lagt gjennom Solem naturreservat over en strekning på 85 m. Løypa vil bli lagt om utenfor naturreservatet, men formalitetene omkring dette tar litt tid. Vi forventer ny åpning fra Nes og Sagmoen ca. 15. mars.

Publisert 08.02.2017
Gjenstandsregistreringskurs 2017_.png

Hva kan gjenstander fortelle oss?
Hva skjer med en gjenstand som kommer til museet?
Hvordan dokumenterer vi kunnskapen?

Publisert 03.02.2017
Stilling ledig

I forbindelse med ferieavviklingen for 2017 har helse, omsorg og velferd behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 02/17):

 • Grong sykeheim
 • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
 • Avdeling for miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede)
 • Grong legekontor
 • Kjøkken og vaskeritjenester
 

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner.  Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Det er egne tariffer for studenter etter hvor langt de er kommet i sin studietid.  Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33.  Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.  Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden.  

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Hjemmebasert omsorg,  og sykeheimen: Eyvind Gartland.
Avdeling for funksjonshemmede: Bente Fiskum.
Grong legekontor: Kirsti Neergård.

Alle kan treffes på tlf. 74312100.

 
Søknadsfristen er forlenget til 31. mars 2017.
Publisert 25.01.2017
Ansvarlig for Kuben og kultur er Trond Maritin Sæterhaug
 
I tillegg er det følgende kontaktpersoner:
 • Sigve Hallager - spillemiddelordnigna
 • Brit-Agnes Buvarp - friluftsliv og Grong bygdamuseum
Publisert 19.01.2017
ea4fe1_c3475a7f06954563bd8ee7767712c60c.jpg

Grong kommune vedtok før jul å starte arbeidet med «Samlet plan for løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter i Grong». Hovedprosjekt 1 i samlet plan blir å arbeide for å utvide eksisterende løypenett i Nesådalen til Heimdalsvatnet og videre til Grøndalen, for mulig framtidig tilknytning til Namsskogan kommune sitt løypenett. Hovedprosjekt 2 blir å arbeide for tilknytning til Snåsa kommune sitt løypenett via Bjørgan - Lurudalen.  

Fant du det du lette etter?