Publisert 18.04.2018
UKM

Til helgen 20. - 22. april arrangeres det UKM regionfestival og Grong vil få besøk av ca. 500 personer fra region Nord-Trøndelag.

Vil du leser mer om arrangementet i Nord-Trøndelag?

Ved følge linken nedenfor blir du videreført til en side som omhandler alt om arrangementet. Dvs. busstider, påmeldte, program, festivalinfo, kontaktinformasjon m.m.

Direkte link til UKM Nord-Trøndelag

 

Disse er ungdommer som er deltakere på UKM, ungdommer som skal jobbe i crew, voksne ledsagere og stabsfolk fra fjern og nær. Vi vil bli veldig synlige i våre hvite UKM t-skjorter.

Det vil bli aktivitet i store deler av sentrum i Grong, med forestillinger, film, kunst og aktivitet i Kuben kulturhus, overnatting ved Grong vgs, åpen Gronghall og Ungdomsklubb og i sportsparken. Vi starter tidlig på fredag og holder på til sen kveld både fredag og lørdag, og avslutter godt utpå søndag. Arrangementet er selvfølgelig rusfritt.

Det vil også komme foresatte og besøkende for å oppleve arrangementet.

Arrangementet er et deltakerarrangement dvs at de fleste plassene under forestillingene vil være opptatt av deltakerne. Det er bare 49 billetter på hver av de 5 forestillingene, disse legges ut på Kulturhusetkuben.no
Pris kr 200,- for voksne og 100,- for barn. Programmet med forestillingene finner dere på ukm.no. Alle forestillinger sendes live på nett via ukm.no.

Får du ikke sett alle forestillingene live?

Direkte link for LIVE-streaming av UKM

 

Program for helga

Direkte link til program for UKM

 

UKM skal være ungdomsdrevet og vi er veldig stolte av de 50 ungdommene som jobber frivillig denne helga, ungdommer fra Grong, Lierne, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik, Overhalla. Disse får en attest på jobben de har gjort.

Også mange voksne jobber frivillig denne helga, mange av disse fra Grong kommune, disse hadde vi ikke klart oss uten. I tillegg har vi med oss mange andre på laget, vi nevner i fleng: politikere i Grong, Røde Kors, Natteravnene, legevakt, politi, Grong Musikkforening, Moo Ye Gym&Kampsport, Grong Badminton klubb, og sist men ikke minst hovedsponsor Grong Sparebank.

Da er det straks bare å glede seg.

Arbeidsgruppa for UKM regionfestival Grong.

Publisert 13.04.2018
Barn og unge - ledige stillinger

 


 

 

 

Barnehagene i Grong har følgende stillinger ledig fra høsten 2018:

Ekker barnehage

 • 100% fast stilling som styrer, med forbehold om at organisasjonsplan blir vedtatt.

 

Barnehagelærer: 290 % faste stillinger (st.nr. 17/18) og 180 % vikariat (st.nr. 18/18), fordelt slik:

Ekker barnehage:

 • 50% fast stilling som barnehagelærer
 • 100% vikariatstilling som barnehagelærer barnehageåret 2018/19

Harran barnehage

 • 50% fast stilling som barnehagelærer

Bergsmo barnehage

 • 70% fast stilling som barnehagelærer

Rønningen barnehage

 • 100% fast stilling som barnehagelærer
 • 20% fast stilling som barnehagelærer
 • 80% vikariatstilling som barnehagelærer t.o.m. 31.12.18

Felles elektronisk søknad sendes for stillingene, men hvilken av stillingene det søkes på må oppgis i søknaden.

 

Felles for alle barnehagene:

 • Eventuelt andre stillinger som barnehagelærer/fagarbeider/assistent som måtte bli ledige i forbindelse med oppstart høsten 2018 (st.nr. 19/18).

 

Det tas forbehold om ev. endringer. Ved spørsmål om stillingene i kontaktes Monika Sæther (41289587) eller Ingri Gartland (95090209).

Felles for stillingene: Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter.Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

 
Søknadsfrist 30. april 2018.
Publisert 13.04.2018
Barn og unge - ledige stillinger

 

 

 

 

 

Lærere ved Grong barne- og ungdomsskole:

 • 100% vikariat skoleåret 2018/19 (st.nr. 12/18)

Grunnskolelærer 1.-7: Norsk, matematikk, engelsk, ønskelig med kjennskap til analysemodellen og erfaring som kontaktlærer.
 

 • 100% vikariat fra 01.09.2018-31.07.2019 (st.nr. 13/18)

Grunnskolelærer 1.-7: Grunnleggende lese/skriveopplæring, gjerne kunst og håndverk i fagkretsen.  Ønskelig med erfaring som kontaktlærer.
 

 • I tillegg kan det bli ledig inntil 2 faste lærerstillinger.

Ønsket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning 5.-10. med engelsk, norsk og kunst og håndverk eller musikk i fagkretsen.
 

Felles elektronisk søknad sendes for stillingene, men hvilken av stillingene det søkes på må oppgis i søknaden.

 

Andre stillinger:

 • Ev. andre stillinger som lærer i grunnskole/voksenopplæring som måtte bli ledig i forbindelse med oppstart høsten 2018(st.nr. 15/18)Menn oppfordres til å søke. Ved spørsmål om stillingene kontaktes rektor Aslaug Pettersen, tlf 74330803 / 91788383.

Utdanning i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

 
Søknadsfrist 30. april 2018.
Publisert 13.04.2018
Ledig stilling som miljøterapeut

 


 

 

Indre Namdal barnevern- og PPT er en interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.Indre Namdal PPT er en gjennomgående tjeneste. Tjenesten er en hjelpeinstans for foreldre, skoler og barnehager i kommunene i Indre Namdal, samt for Grong videregående skole, i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et godt læringstilbud til barn, unge og voksne med særskilte behov. PPT veileder ansatte i barnehage og skole, både på individ- og systemnivå.

Ønsker du å være med og videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motverte kolleger, så er du personen vi leter etter

Pedagogisk psykologisk tjeneste har følgende stillinger ledig:

 • 100% fast stilling (st.nr. 20/18)
   
 • Vikariat inntil 65 % i ett år fra 1. august 2018 (st.nr. 21/18).
   

Vi ønsker en ny medarbeider som har skolefaglig erfarings- og utdanningsbakgrunn, master eller annen relevant utdanning og erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet, samt kjennskap til endrings- og organisasjonsutvikling. Det er ønskelig med veiledningskompetanse.

Vi tilbyr: varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med øvrige ansatte, deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid, tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver som: utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid/nettverksarbeid
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver
 • En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår på VK (videokommunikasjon)

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Kreativ og initiativrik
 • Kvalitetsbevisst
 • God digital kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende, fortrinnsvis på masternivå
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • Høy prosess – og veiledningskompetanse
 • God kompetanse og erfaring fra barnehage- og/eller skolesektor er ønskelig
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • God system – og forvaltningskunnskap

Søkere til stillingene må ha evne til systematisk, strukturert og målrettet arbeid. Personlig egnethet vektlegges der fokus vil være evne til samarbeid, selvstendighet i arbeidet, god skriftlig og muntlig framstilling og evne til å ta vare på arbeidsmiljøet.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk eller fagleder PPT Irene Opdal, tlf. 910 029 90.

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

 Felles elektronisk søknad sendes for begge stillinger, men hvilken av stillingene det søkes på må oppgis i søknaden.

 

 
Søknadsfrist 30. april 2018.
Publisert 13.04.2018
Barn og unge - ledige stillinger

 

 

 

 

Ved miljøarbeidertjenesten, avdeling for enslige mindreårige flyktninger er det ledig 100 % stilling som miljøterapeut fra 1. juli 2018 (st.nr. 22/18).
Grong Kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger.

Vi søker etter en miljøterapeut med hovedansvar for helseoppfølging, og som kan gi ungdommene god veiledning ,omsorg, utvikling og integrering i lokalmiljøet og det norske samfunn.


Dersom du ønsker en ny og spennende utfordring, der du får muligheten til å arbeide systematisk og målrettet med ungdom med behov for omsorg og veiledning, så oppfordrer vi deg til å søke arbeid hos oss. 

 

KVALIFIKASJONSKRAV TIL SØKERE:
- 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning
- Erfaring med og interesse for å arbeide i nær samhandling med ungdom
- Tilstrekkelig god helse til å kunne delta på fysisk aktivitet sammen med ungdommene
- Flerkulturell forståelse
- Erfaring fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger og/eller ungdomsarbeid
- Førerkort klasse B
Personlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt.

 

Ved spørsmål om stillingen, kontaktes avdelingsleder miljøarbeidertjenesten, Bente Fiskum,  tlf: 954 73 979. E-post: bente.fiskum@grong.kommune.no, eller fagansvarlig / koordinator enslige mindreårige flyktninger, Siv Anita Laugen Pettersen tlf: 907 14 184. E-post: siv.anita.pettersen@grong.kommune.no    .

 

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

 
Søknadsfrist 30. april 2018.

 

Publisert 10.04.2018
Logo Grong kommune med innfelt stor G

Grong kommune satser på fremtidsrettet omsorgstjenester for våre innbyggere. Kommunen er med i et felles prosjekt i Namdalen (VINA), hvor velferdsteknologi vil bidra til å løse utfordringer i de neste tiårene med et økende antall eldre og færre arbeidsføre. Dette gjelder nasjonalt så vel som i hele Namdalen. Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere som ønsker det kan bo hjemme lenger. De dagligdagse gjøremål mestres og gir innbyggeren trygghet i egen bolig.

Velferdsteknologi vil på samme måte kunne tilbys også når behovene for flere tjenester blir nødvendig, dette for å avlaste pårørende og ansatte. Brukerens behov er sentralt når velferdsteknologi vurderes. Velferdsteknologi kan bidra til bedre omsorgstjenester for hjemmeboende, i omsorgsbolig eller senere også på eldresenteret. Den enkelte innbygger vil delta og involveres når endrede omsorgsbehov oppstår.
 

Ulike typer velferdsteknologier:

 • Trygghetsskapende omsorg
  Trygghetsalarmer og bruk av GPS for bevegelsesfrihet. Ulike sensorer for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vannlekkasjer, kamerakommunikasjon mm.

 • Mestring i hverdagen
  Smarte hjelpemidler for egenmålinger ved kroniske sykdommer, oppfølging og påminnelser, f.eks når medisin skal tas og i hvilket omfang.

 • Utredning og behandling
  Avstandsoppfølging ved telemedisinske løsninger, sensorer for egenmålinger og selvrapportering, f.eks; Slippe lange og krevende reiser, snakke via skjerm med fastlegen, sykepleier og andre hjelpere.

 • Velværeteknologier
  Her vil typiske hjelpemidler være; treningsprogram, roboter (plenklippere, støvsugere, dusjer), og løsninger for sosial kontakt. 

Kjenner du noen som kan ha nytte av ulike velferdsteknologiske hjelpemidler – ta kontakt med din kommune. 
Prosjektlederen i VINA deltar gjerne på informasjonsmøter i kommunene, være seg pensjonistforening, eldreråd, lag og foreninger eller andre.Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med rådgiver for rehabilitering, Evy Estil dersom noen er interessert i å få ytterligere informasjon om prosjektet.
 
Kommunen og VINA-prosjektet ønsker at fremtidens omsorgstjenester vil gi en tryggere hverdag og mestring av daglige gjøremål for våre innbyggere i hele livsløpet – vi bryr oss om hverandre!
 
 
Publisert 10.04.2018
Logo Grong kommune med innfelt stor G

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no:

Lenke til Slik registrerer du små vannforsyningssystem

 

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. 
 

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.  
 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem. 
 

Har du spørsmål til registreringen?
Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling. 

 
Publisert 23.03.2018
Kuben

Kulturvaktmester - kulturhuset Kuben


Vi har ledig 30 % midlertidig stilling i ett år, med mulighet for forlengelse/ senere fast tilsetting, som kulturvaktmester knyttet til kultursatsinger og kulturhuset Kuben (st.nr. 11/18). Tiltredelse etter avtale

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Oversikt, vedlikehold, leverandørkontakt og service, innkjøp og rutiner for lagring, montering og bruk av sceneteknisk utstyr, samt rutiner og sikkerhet rundt rigger, sceneutstyr og maskiner, knyttet til konsert- og teatersalen Symfoni Namsen i Kulturhuset Kuben.
 • Scenetekniske forberedelser, tilstedeværelse og etterarbeid ved arrangement som utfører der kommunen selv er arrangør og mottak og tilrettelegging som «husets kjentmann» for eksterne arrangører (både teknisk personell og kulturaktører) i henhold til kontraktbetingelser og god standard fra vår side
 • Grunnleggende ferdigheter på (digital) lyd-, lys- og sceneteknikk i teater- og konsertsalen Symfoni Namsen. Grunnleggende ferdigheter skal kunne gi utgangspunkt for videre opplæring og kursing ved ev. forlengelse/ varig arbeidsforhold.
 • Oversikt over funksjonalitet og tilrettelegging av øvrige kultur-, aktivitets- og møtefasiliteter i kulturhuset
 • Vertsrolle og servicearbeider ved enkelte arrangement hvor avdelingsleder kultur ikke er til stede eller flere representanter fra Kulturhuset/ Grong Kommune er nødvendig
 • Ledelse og organisering av frivillige grupper knyttet til huset som «Kuben Vert», «Kuben Senior» og «Kuben Backstage» sammen med avdelingsleder kultur
 • Andre oppgaver knyttet til større kulturarrangement som billettsalg, plakatoppklistring, distribusjon av informasjon m.m.
 • Flytende oppgaver som fordeles og utføres i et kulturteam som per tid består av virksomheter som Kulturhuset Kuben, Musikk- og Kulturskole, Bibliotek, Ungdomsklubb og øvrig kulturansvar/ arrangement i kommunen.
 • Rapportere til nærmeste overordnede som er avdelingsleder kultur.

Andre oppgaver innenfor kultursektor og drift av kulturhuset kan bli tillagt stillingen som følge av f.eks. kvalifikasjoner eller organisatoriske endringer. Vi søker etter en ansatt med stor fleksibilitet når det gjelder arbeid på kveldstid og helger, og tilpasning i forhold til lavaktivitet rundt skoleferier og aktivitetstopper høst og vinter.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter medarbeider med realkompetanse på drift og teknisk utføring i moderne og komplekse scene-, lyd- og lysanlegg.
 • Bred kjennskap til ulike kulturaktører, kulturuttrykk, kulturforståelse- og arrangementskompetanse er svært viktig.
 • Praktiske ferdigheter for materialer, redskaper, konstruksjoner er nødvendig
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid vil bli vektlagt.
 • Evne til å formulere seg godt skriftlig og muntlig, samt personlige egenskaper til å presentere Kulturhuset Kuben etter våre standarder om gjestfrihet, sikkerhet og anstendighet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

Godt arbeidsmiljø i et kulturteam med arbeidssted på kulturhuset Kuben. Arbeidstider og lønn etter avtale. God pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt avdelingsleder kultur Trond Martin Sæterhaug (telefon 99612998).  

 

Søknadsfrist: 30. april 2018.

Link til elektronisk søknadsskjema

 

 

Publisert 23.03.2018
Dokumenter til offentlig ettersyn

Grong formannskap vedtok i møte den 08.03.2018, sak 27/18 å legge forslag til reguleringsplan for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003, ut til offentlig ettersyn. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av planområdet, samt endre internveiføringen i næringsparken. Det er også foreslått en ny ekstra adkomst inn i planområdet. Det varsles samtidig oppheving av eksisterende plan i området, planID 2014001.

Ønsker du mer informasjon eller har merknader til saken?

Orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Lars Arnesen på telefon 74 31 21 51 eller epost lars.arnesen@grong.kommune.no .
 
Eventuelle merknader i saken sendes:
Grong kommune
Postboks 162
7871 Grong
 

Frist for innsendig av merknader:

Senest innen den 27.04.2018.

 

Her finner du listen med alle dokumenter i saken

Link til en liste med alle dokumenter i saken

Fant du det du lette etter?