ASSISTERENDE REKTOR GRONG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Lærer -  barn og unge (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

­


Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

REKTOR OG ASSISTERENDRE REKTORER VED GRUNNSKOLEN I GRONG

Det er 2 grunnskoler i kommunen, Grong barne- og ungdomsskole er den største med ca. 220 elever (1.-10. klasse) og Harran oppvekstsenter med ca. 40 elever (1.-7.klasse).

Grong kommune har gjennomført en organisasjonsgjennomgang av ledelsesstrukturen ved grunnskolene i Grong. Vi søker etter en rektor og to assisterende rektorer som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Grong. Lederteamet skal utfylle hverandre, og dette vil påvirke oppgavefordelingen i teamet. Rektor vil ha overordnet ansvar, både administrativt og pedagogisk, for Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter. De to assisterende rektorer vil ha det daglige ansvar og kontorsted ved Grong barne- og ungdomsskole eller ved Harran oppvekstsenter.

ASSISTERENDE REKTOR FOR GRONG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Vi søker en rektor i 100 % stilling, som kan bidra med å utvikle framtidas Grong barne- og ungdomsskole (st.nr. 32/18).  Tiltredelse etter avtale.


Hovedarbeidsoppgaver:
• Daglig drift på tjenestested, herunder pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid, IKT-utvikling, elev-/foreldrekontakt og annen pedagogisk og administrativt arbeid.
• Assisterende rektor inngår i rektors ledergruppe.
• Stillingen innebærer personalansvar, og kan tillegges undervisning.

Det forventes av deg:
• Du forplikter deg til å være med påå lede etter mål og regningslinjer for Grong kommune.
• Du arbeider forå videreutvikle skolen både pedagogisk, organisatorisk og som arbeidsgiver.
• Du har en ryddig arbeidsform og ha innsikt i personal- og økonmistyring.
• Du er synlig, støttende og veiledende overfor dine medarbeidere.
• Du kommuniserer godt på alle nivåer og har gode samarbeidsevner.
• I samråd med rektor kan du delegere oppgaver og bruke kompetanse som finnes i personalet.

Det kreves relevant pedagogisk utdanning, praksis og erfaring. Det er også ønskelig med godt IKT-kompetanse.

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Nærmere opplysninger kan fås hos kommunalsjef Ola Agle, tlf. 74 31 21 04 eller 48 25 97 10.

Vi søker etter personer som kommuniserer godt på alle nivå, har gode samarbeidsevner og som kan jobbe både selvstendig og i samhandling med andre. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid.

 
Søknadsfrist 23. desember 2018.

 

 

Publisert av Britt Line Wold. Sist endret 27.11.2018
Fant du det du lette etter?