Bidrag til utdanning? Søk legatsmidler

Klikk for stort bildeBjerken, Bya og Ekkers legat, Grong.


Av legatets avkastning kan det utdeles bidrag til ungdom i alderen 15 - 25 år fra Grong kommune. Bidrag kan gis til utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk. Det kan i år søkes om bidrag til fullført utdanning i tidsrommet høsthalvåret 2017 – vårhalvåret 2019.
 
I søknaden må det gis opplysninger om 
  • Utdanning / formål 
  • Attestert kopi av dokumentasjon på fullført utdanning
  • Anslag på utgifter med utdanningen.
 
Nærmere opplysninger, og søknadskjema, kan fås ved henvendelse til Jan Lyngstad, via
 
 

Søknadsfrist 20. oktober 2019