Bredbåndskartlegging i Grong kommune

Illustrasjonsbilde fiber - Klikk for stort bilde Grong kommunestyre har i møte 19. januar 2017 vedtatt en del prinsipper for kommunens rolle opp mot bredbåndsutbygging. Det er viktig å få fram at kommunen vil være en pådriver/rådgiver i saker opp mot bredbåndutbygging. Videre yter kommunen et tilskudd på kr. 2.000,- pr. husstand ved tilkoblingskostnader på over kr. 6.000,-, samt at utbyggeren kan søke kommunen om et utbyggingstilskudd. Selve utbyggingen vil måtte gjennomføres av en av de store aktørene på landsbasis. 
Som en del av dette grunnlaget for kommunal involvering skal det gjennomføres en kartlegging over aktuelle utbyggingsområder.
 
 • Disse områdene i kommunen har fått bygget ut bredbånd fram til nå:
  Bergsmo, Vie, Øyheim og Jørem bygget gjennom bygdafiberprosjektet til NTE.
  Mediå, Rønningen og Tømmerås gjennom ordinær fiberutbygging fra NTE.
   
 • Disse områdene har NTE vedtatt utbygging for:
  Ekker, Formo og Formofoss.
   
 • Disse områdene har søkt om utbygging gjennom Telenor: 
  Rosten, Kvittem, Heggum og Seem.
   
 • Disse områdene har gått sammen og søkt utbygging gjennom NTE:
  Gartland, Elstad, Rosset, Godejord og Veiem.
 
Invitasjon:
Grong kommune inviterer nå områder som ikke er nevnt ovenfor til å gå sammen om en henvendelse/søknad om bredbåndutbygging. Det bes om at lokale initiativtakere samler interesserte i hvert enkelt område på ei uformell liste og melder dette til kommunens kontaktperson. 
Dette for å få fram en mere helhetlig oversikt over områder uten god dekning. Kostnadsmessig vil grendene måtte dekke inn en noe høyere tilknytningskostnad enn områdene som er bygget ut.
 
Det bes om at interesseliste med kontaktpersoner oversendes til Grong kommune innen 17.mars.
Gjerne en mail til  kjell.brauten@grong.kommune.no eller telefon  74 31 21 53 / 901 21 336
 
Ved spørsmål, takontakt for å avklare litt nærmere rundt kartleggingen.
 
 
 

 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 27.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kjell Brauten
Avdelingsleder kommunalteknikk