Bruk av Gronghallen og kroppsøvingssal Kuben for sesongen 2019/2020

Kalender - Klikk for stort bilde

For de som ønsker treningstider i sesongen 2019/ 2020 i Gronghallen og kroppsøvingsalen i Kuben, må det sendes inn søknad.

Søknadsfrist og levering av søknad

Last ned vedlegg, skriv ut og fyll inn ønskede halltider. Send dette til postmottak@grong.kommune.no  alternativt pr. post  innen 21. august 2019.

 

Hva skjer når skjema er sendt inn?

 
Kommunen forbeholder seg retten til å fordele areal og tider. Forslag til fordeling vil bli fremlagt i halltildelingsmøte den 28.08.2019 klokken 19.00 på møterom Grana på Kuben.
Søkere oppfordres til å møte, da ingen kan garanteres å få de tider det søkes om. 
 
Det kan samtidig søkes om leie av Gronghallen og Harmonien til arrangement.
 
Om spørsmål vedrørende dette ta kontakt med avd.bolig, bygg og eiendom 
Tlf: 74 31 21 00
 

Kontakt

Sigve Hallager
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom
74 31 21 65