Eiendomsskatt - ny taksering

Klikk for stort bilde

 

Grong kommune innførte i 2010 eiendomsskatt i hele kommunen jfr. eiendomsskattelovens § 3a). Alle kommunens eiendommer ble i løpet av 2009 taksert. Taksering ble gjennomført med utgangspunkt i Rammer og retningslinjer for Grong kommune vedtatt av sakkyndig nemnd.

Hvorfor ny taksering?

I følge eiendomsskatteloven § 8 A-3 pkt 2 skal det i utgangspunktet være en alminnelig taksering i kommunen hvert 10 år.

I løpet av de ti årene som har gått siden forrige taksering så har både eiendomsskatteloven og verdien på eiendommene i kommunen endret seg, slik at det er behov for å gjennomføre en ny alminnelig taksering. Det er et overordnet mål at eiendomsskatten skal være rettferdig og oppdatert for ivareta hensynet til likebehandling.

Hvem skal taksere?

Ny taksering vil bli gjennomført vår/sommer/høst 2019, slik at nye takster er klare for bruk fom. 2020.

Besiktigerne som består av Arild Martinsen, Trond Formo, Torbjørn Østerås, Torbjørn Gåsbakk, Vidar Sunde og Håkon Holmen er nå ute og fortar besiktigelse.

Besiktigerne skal kun kvalitetssikre størrelse på byggene, samt vurder indre og ytre forhold på eiendommen. Selve fastsettelse av taksten skjer av sakkyndig nemd.

Dersom ting går som planlagt så håper vi å få sendt ut nye takster i løpet av januar 2020.

Mer informasjon

For mer info så ta gjerne en titt på sak 14/19 i kommunestyremøte den 11.04.2019 på kommunens hjemmeside.