Flytting av Alfred Urstads båtbyggerverksted til Grong Bygdemuseum

Klikk for stort bildeDet har ei stund vært snakk om flytting av Alfred Urstads båtbyggerverksted fra Værem til Grong Bygdemuseum. Kommunestyret vedtok i møte 12.9.2019 at Grong kommune tar ansvaret for flyttingen. Dette er lokalhistorie og kunnskap som er viktig å dokumentere, bevare og formidle for publikum, både barn- og unge, innbyggere, turister og laksefiskere.

Målsettinga er å få bygningen og innholdet flyttet og sikret i løpet av 2020. Alt av materiale som vi kan bruke i utstillinga er av interesse, spesielt om noen har bilder av Alfred Urstad under bygging av båter. Ta kontakt med Grong bygdemuseum v/ sekretær Brit-Agnes Buvarp på brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no eller telefon 48204908. 

I Sør-Norge er dette med fiske fra båt i lakseelv, også kalt harlingfiske, unikt for Namsen. Dette er en viktig og autentisk del av historien med laksefiske og dagliglivet langs Namsen fra langt tilbake som foreløpig ikke er gjort tilgjengelig for allmennheten. Alfred Urstad (1907-99) var en av de siste aktive båtbyggerne i regionen og bygde flere hundretalls såkalte Urstadbåter i over 50 år. Verkstedet er ikke rørt etter at Alfred Urstad døde i 1999, så alt er intakt av utstyr og maskiner. I dag er det få som behersker båtbyggerhåndverket i regionen, og kunnskapen som tradisjonelt har blitt overført fra far til sønn står i fare for å gå tapt. Både innholdet i verkstedet og båtbyggertradisjonen er viktig å ta vare på for ettertida. 
 
Videre i 2021 vil arbeidet fortsette med formidling av innholdet og tradisjonshåndtverket i samarbeid med håndtverkerne og distriktskonservatorene i Museet Midt IKS, Namsvassdragets elveeierlag og Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø i Namsos (KLV) som nå blir en del av Norsk Laksesenter. 
 
Det vil bli arbeidet med å få finansiert størst mulig andel av flyttinga eksternt, og eventuelle tilskudd vil minske den kommunale utgifta. Grong kommune vedtar samtidig ferdigstillelse av gang- og sykkelveien som går langs Foreningsveien fra Coop og forbi museet mot dyreklinikken, som ikke ble gjort ferdig med asfalt når grunnarbeidet ble gjort med miljøgata på Bergsmoen. 
 
Klikk for stort bilde