Fremtidens omsorgstjenester – bruk av Velferdsteknologi

Logo Grong kommune med stor G innfelt (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

Grong kommune satser på fremtidsrettet omsorgstjenester for våre innbyggere. Kommunen er med i et felles prosjekt i Namdalen (VINA), hvor velferdsteknologi vil bidra til å løse utfordringer i de neste tiårene med et økende antall eldre og færre arbeidsføre. Dette gjelder nasjonalt så vel som i hele Namdalen. Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere som ønsker det kan bo hjemme lenger. De dagligdagse gjøremål mestres og gir innbyggeren trygghet i egen bolig.

Velferdsteknologi vil på samme måte kunne tilbys også når behovene for flere tjenester blir nødvendig, dette for å avlaste pårørende og ansatte. Brukerens behov er sentralt når velferdsteknologi vurderes. Velferdsteknologi kan bidra til bedre omsorgstjenester for hjemmeboende, i omsorgsbolig eller senere også på eldresenteret. Den enkelte innbygger vil delta og involveres når endrede omsorgsbehov oppstår.
 

Ulike typer velferdsteknologier:

 • Trygghetsskapende omsorg
  Trygghetsalarmer og bruk av GPS for bevegelsesfrihet. Ulike sensorer for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vannlekkasjer, kamerakommunikasjon mm.

 • Mestring i hverdagen
  Smarte hjelpemidler for egenmålinger ved kroniske sykdommer, oppfølging og påminnelser, f.eks når medisin skal tas og i hvilket omfang.

 • Utredning og behandling
  Avstandsoppfølging ved telemedisinske løsninger, sensorer for egenmålinger og selvrapportering, f.eks; Slippe lange og krevende reiser, snakke via skjerm med fastlegen, sykepleier og andre hjelpere.

 • Velværeteknologier
  Her vil typiske hjelpemidler være; treningsprogram, roboter (plenklippere, støvsugere, dusjer), og løsninger for sosial kontakt. 

Kjenner du noen som kan ha nytte av ulike velferdsteknologiske hjelpemidler – ta kontakt med din kommune. 
Prosjektlederen i VINA deltar gjerne på informasjonsmøter i kommunene, være seg pensjonistforening, eldreråd, lag og foreninger eller andre.Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med rådgiver for rehabilitering, Evy Estil dersom noen er interessert i å få ytterligere informasjon om prosjektet.
 
Kommunen og VINA-prosjektet ønsker at fremtidens omsorgstjenester vil gi en tryggere hverdag og mestring av daglige gjøremål for våre innbyggere i hele livsløpet – vi bryr oss om hverandre!
 
 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 10.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Evy Estil
Sykepleier/rådgiver rehabilitering