Har du innspill til forslaget om nedklassifiering av veger i Grong?

Bilde av en stolpe med fire skilt med teksten "Kommunal eller privat veg?" - Klikk for stort bilde

 

Grong formannskap har vedtatt å legge forslag til nedklassifisering av kommunale veger ut til høring. Det inviteres til å komme med innspill eller merknader til forslaget.

Kort om forslaget:

I punktlisten nedenfor viser man til forslaget som formannskapet har kommet frem til.
Link til formannskapet forslag til nedklassifisering (PDF, 213 kB).

  • Bakgrunnen for at forslaget framkommer, er vist på side 1 under saksopplysninger.
  • Kriterier for hvilke veger som foreslås privatisert er vist nederst på side l.
  • Det foreslås at kommunale veger med lengde over 0,5 km som blir privatisert, ytes et årlig driftstilskudd på kr. 10.000,- pr. kilometer i 3 år. Det ytes tilskudd kun for lengden over 0,5 km. Se øverst på side 2.
  • Kommunale veger med 1 eller 2 oppsittere som ikke privatiseres er vist midt på side 2.
  • Kommunale veger med 1 eller 2 oppsittere som foreslås privatisert er vist nederst på side 2 og på side 3. Samlet 8,77 km av en total veglengde på 52 km. Den samlede besparelsen er beregnet til ca. kr. 330.000,- pr. år.

Har du innspill eller spørsmål?

Alle berørte parter inviteres til å komme med innspill og merknader til forslaget. Det er ikke formell klageadgang på vedtaket, men alle innspill/merknader vil bli tatt inn i behandlingen.
Innspill/merknader kan fremmes på e-post til kjell.brauten@grong.kommmune.no eller brev.

Spørsmål rundt forslaget kan rettes til Kjell Brauten på tlf. 90 12 13 36 eller e-post.

Om du foretrekker brev,  send det til:

Grong kommune
Granvegen 1
7870 GRONG

Politisk behandling av saken er planlagt til siste uka i november.

Frist for innspill/merknader:

Tirsdag 9. oktober 2018. 

 

Tilleggsinformasjon:

Oversikt over berørte veger i form av kartutsnitt

Publisert av Anders Heia. Sist endret 13.09.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Knut Melvin Myklebust