Har du lungesykdom/kols eller kreft?

Klikk for stort bilde

Namdal Rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med LUNGESYKDOM/KOLS eller KREFT. Vi kan gjennom gruppe- eller individuelt opphold gi deg kunnskap om hvordan du bedre kan leve med sykdommen. Sammen med deg kan vi arbeide mot å oppnå best mulig funksjonsnivå samt økt grad av mestring og livskvalitet.
 

Hvordan søke om opphold


Du kan ta kontakt med fastlegen som sender søknad via regional vurderingsenhet ved Sykehuset Levanger.   
Vi tilbyr også spesialisert rehabilitering innenfor brudd/artrose, langvarig smertetilstander og livsstilsendring.
 

Har du spørsmål om tilbudene

Ta kontakt med oss direkte tlf: 7432 21 00.  Du finner også mer informasjon på vår hjemmeside

Åpne nettsiden namdalrehab.no