Høring - omlegging av snøscooterløype

Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen. (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

Grong kommune v/formannskapet vedtok i møte den 27.11.2018 i sak 140/18 å legge ut på høring omlegging av trasè for løype for rekreasjonskjøring med snøscooter.

Aktuell omlegging behandles som endring av Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune.

Hva går høringen ut på?

Det er bare kartdelen av forskriften det høres på. Endringer framgår av samlet saksframstilling i F-sak 140/18 m/vedlegg, som med dette legges ut på høring i h.h.t. bestemmelser i plan- og bygningsloven § 11-14.

 
 
 
 
 

 

Send høringssvar til:

Eventuelle merknader til saken sendes Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong eller til postmottak@grong.kommune.no

 

Høringsfrist:

25. januar 2019.

Merknader til endringen tas inn i saken før sluttbehandling i formannskapet. Når endelig vedtak er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev, kunngjøring i Namdalsavisa og på Grong kommunes hjemmeside. Vedtaket kan da påklages.

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 18.12.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Gunnar Elisassen
Rådgiver skogbruk