HUNT 4 -Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Beskjært logo.jpg - Klikk for stort bilde

HUNT4, eller den 4.runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kommer i januar og februar 2019 til Grong som en av de siste kommunene. Undersøkelsen blir i uke 3-8, dvs. 14 januar til 21 februar 2019. Da kan også du være med å bidra til en av verdens største og mest suksessfulle befolkningsundersøkelser! Dette er en unik og helt gratis mulighet til å få sjekket egen helsetilstand og til å kunne bidra til viktige datainnsamling, for forskning og helseplanlegging for hele Norge. 
 
Alle innbyggere i Nord-Trøndelag over 13 år inviteres til å delta og vi oppfordrer alle til å delta. Alle over 20 år med bostedsadresse i Nord-Trøndelag vil få en invitasjon i posten med et tildelt oppmøtetidspunkt og et spørreskjema du fyller ut i forkant. Undersøkelsene vil foregå i kjelleren på kommunehuset og tar ca 1 time, men ved stor pågang må det beregnes litt ventetid. Stasjonen vil være bemannet på dagtid og ettermiddag, fire dager per uke. Det er også en mulighet for å komme inn på en drop-in-time når som helst i åpningstidene til feltstasjonen, og en helg for de som ikke har mulighet for å komme på ukedag. Ungdom mellom 13-19 år får tilbudet igjennom ungdom-/videregående skole. Det blir og gjennomført egen tilleggsundersøkelse for alle over 70 år, de som ikke har mulighet til å komme på stasjonen kan får hjemmebesøk i perioden. Info om gjennomføringen i Grong kommune vil bli lagt ut på på kommunens nettsider og Facebook fortløpende, følg arrangmentet på Facebook her
 
Både kommunen og HUNT4 sentralt vil stille med premier som trekkes for å motivere til deltagelse. Ved forrige Hunt undersøkelse i 2008 var det 66,5 % deltagelse i Grong! 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) gjennomføres først og fremst for å øke kunnskapen om de store folkehelseutfordringene, og resultatene brukes som grunnlag for folkehelsearbeid både i egen kommune og hele Norge. Totalt har 120 000 nordtrøndere deltatt i HUNT tidligere, og 30 000 av disse har deltatt i alle tre undersøkelsene med både data og biologisk prøver over flere tiår, noe som er helt unikt på verdensbasis! Ditt bidrag kan være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner og gi nye svar om sykdommer som hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, allergi, diabetes, hodepine, kreft, psykiske plager og mye annet. Forskning på materiale fra tidligere HUNT-undersøkelser har blant annet resultert i dette. Slagordet er "Sammen for ei friskere fremtid", og gjenspeiler både de personlige og kollektive fordelene med at så mange som mulig deltar på denne gratis helseundersøkelsen. Mer info om helseundersøkelsen generelt her på nettsidene til NTNU. 

Alle som deltar i HUNT4 mottar svarbrev i posten med resultater fra de kliniske undersøkelsene. Brevet kommer ca. 6 til 8 uker etter gjennomført undersøkelse, og man har anledning til å reservere seg mot resultatene om man ønsker det. Januar/februar 2018 vil svarbrev også være tilgjengelig på "Min side" på helsenorge.no for de som sa JA til dette i mottak/registrering på feltstasjonen.

Publisert av Brit-Agnes Buvarp. Sist endret 11.01.2019
Fant du det du lette etter?