Kommuneoverlege/ fastlege

Stilling ledig (Anders Heia) - Klikk for stort bilde


Grong kommune har arbeidsgiveransvar for legetjenesten i Namsskogan og Grong kommuner.

I legesamarbeidet er det 4 fastleger. De ledige hjemlene har kontorsted i Grong, men det må påregnes arbeid i begge kommuner etter behov.  Det er ledig 2 fastlegehjemler – en fast og ett vikariat med ønske om snarlig tiltredelse. Indre Namdal er et eget legevaktdistrikt, pr. dato med 7 delt vakt. I tillegg inngår vakter i Legevaktordningen i Namdalen (LINA).

 

Kommuneoverlege/fastlege – fast 100 %

Fastlege – 100 % vikariat

Legetjenesten i Grong og Namsskogan er organisert slik at en fastlegehjemmel i 100 % fast stilling, kan kombineres med en kommuneoverlegefunksjon med tillagt avdelingslederansvar. I søknaden ber vi derfor om at søkerne opplyser om søknaden gjelder stillingen som kommuneoverlege eller fastlege.  I tillegg er det ledig 100 % vikariatstilling som fastlege for perioden 01.09.2017 – 01.09.2018. (St.nr. 16/17).

Hjemlene ønskes primært tilsatt som fastlønnede leger, alternativ som privat avtalepraksis.

Listelengden for hjemlene er ca. 840 pasienter hver.  Økonomiske vilkår for fastlønnede leger, eventuelt igangsettelse av privat praksis, skjer etter nærmere avtale. Ved en eventuell privat avtalepraksis vil det bli inngått avtale om kommunal tjeneste etter behov.

Vi søker etter offentlig godkjente leger med gjennomført turnustjeneste i henhold til kravene fra Statens autorisasjonskontor for å arbeide som allmennlege. Erfaring fra kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen er en stor fordel. Gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk lov- og regelverk innenfor helsesektoren er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad på elektronisk søknadsskjema. CV, kopier av autorisasjon og vitnemål legges ved søknadene. Søknadsfrist er 20. juni 2017
 

Ved spørsmål om stillingene, kontakt kommunalsjef Håkon Kolstrøm, tlf. 93042466 eller på e-post hakon.kolstrom@grong.kommune.no. Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet, jf. offentlighetsloven § 25. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema som finnes på Grong kommunes hjemmeside, www.grong.kommune.no, innen 20. juni 2017.

Link til elektronisk søknadsskjema.

Publisert av Britt Line Wold. Sist endret 12.05.2017
Fant du det du lette etter?