Nasjonal tilskuddsordning: inkludering av barn og unge

Klikk for stort bildeMålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Mer informasjon på Bufdir.no's egne nettsider

Søknadsfrist

13. desember 2019

Hvordan søke?

Gå inn på nettsiden til Bufdir.no

Søk om midler

 

Har du spørsmål?

Kontakt Wenche Moan Klykken, 401 07 205