Offentlig gjennomsyn - Eiendomsskattetakster 2018

Offentlig ettersyn (Grong kommune) - Klikk for stort bilde I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet  22.01.2018  til  13.02.2018.  Listene vil bli lagt ut på kommunehuset.

Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7 promille for næringseiendommer, samt verker og bruk. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 6 promille.

Frist for tilbakemelding: 6. mars 2018

 

Har du merkander?
Send disse til:
Grong kommune
Postboks 162
7870 Grong

Økonomiavdelingen

Publisert av Anders Heia. Sist endret 22.01.2018
Fant du det du lette etter?