Omlegging og heving av E6 ved Fossland

Offentlig ettersyn (Grong kommune) - Klikk for stort bilde  Høring – reguleringsplan E6 Fossland

 
Grong kommune vedtok den 19.06.2017, delegert sak 280/17 å legge forslag til detaljreguleringsplan for «E6 – Fossland» ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for omlegging og heving av E6 over en strekning av ca. 900 ved Fossland i Grong. Tiltaket er foreslått for å sikre E6 mot oversvømmelse ved flom. 
 
 

Frist for tilbakemeldinger

Høringsfrist er satt til 18.08.2017.

 

Link til dokumenter som inngår i saken

Har du innspill eller kommentarer

Merknader i saken sendes via brev eller epost
 
Grong kommune
Pb. 162
7870 Grong
 
 
Spørsmål i saken kan rettes til Lars Å. Arnesen på telefon 74 31 21 51 eller e-post: lars.arnesen@grong.kommune.no
 
 
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 05.07.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lars Arnesen
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling