Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild

Logo Namdal brann- og redningsvesen - jpg. - Klikk for stort bilde

Med bakgrunn i den siste tids nedbør i området oppheves forbud om all bruk av åpen ild utendørs i Grong kommune.
 
Brannsjefen minner om at brann og eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, inneholder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april – 15. september. 
Brannvesenet vil løpende vurdere behovet for forbud mot all bruk av åpen ild, basert på skogbrannindeksen, nedbørsmengder, vindforhold og eventuelle hendelser.
 
Brannsjefen i Grong
 
 
 
Sist endret 08.06.2018 13.48
Fant du det du lette etter?