Oppstartet planarbeid for «Reguleringsplan fortetting Paradistrekket»

Offentlig ettersyn (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

Poko Eiendom AS

Meldng om oppstartet planarbeid for «Reguleringsplan fortetting paradistrekket». del av eiendommen 23/282 og 23/283 i Grong kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 23/282 og 23/283 i Grong kommune. (Se vedlagt kart)

Formålet med reguleringen er tilrettelegging for bygging av fritidsboliger.

Det meste av området er i kommuneplanens arealdel regulert til boligbebyggelse, men en justering mot vest gjør at del planområdet berører LNF-området samtidig med at justering også gjør at del av området regulert til boligbebyggelse blir LNF området.

Det er avhold oppstartmøte med kommunen som stiller seg positiv til reguleringen.

Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt innen 20.06.2017 til:

Ing. Jorleif Lian AS
Overhallsveien 1962
7863 OVERHALLA

E-ost: jorleif.lian@lianas.no

 Planarbeid for gnr 23 bnr 282 og 283 (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

Publisert av Anders Heia. Sist endret 12.05.2017
Fant du det du lette etter?