REKTOR I GRUNNSKOLEN

Lærer -  barn og unge (Grong kommune) - Klikk for stort bilde


Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

REKTOR OG ASSISTERENDRE REKTORER VED GRUNNSKOLEN I GRONG

Det er 2 grunnskoler i kommunen, Grong barne- og ungdomsskole er den største med ca. 220 elever (1.-10. klasse) og Harran oppvekstsenter med ca. 40 elever (1.-7.klasse).

Grong kommune har gjennomført en organisasjonsgjennomgang av ledelsesstrukturen ved grunnskolene i Grong. Vi søker etter en rektor og to assisterende rektorer som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Grong. Lederteamet skal utfylle hverandre, og dette vil påvirke oppgavefordelingen i teamet. Rektor vil ha overordnet ansvar, både administrativt og pedagogisk, for Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter. De to assisterende rektorer vil ha det daglige ansvar og kontorsted ved Grong barne- og ungdomsskole eller ved Harran oppvekstsenter.

Rektorstillingen er direkte underlagt kommunalsjef for oppvekst.

REKTOR FOR GRUNNSKOLEN I GRONG

Vi søker en rektor i 100 % stilling, som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Grong kommune (st.nr. 31/18).  Tiltredelse etter avtale.


Hovedarbeidsoppgaver:
• Forvalte grunnskolens totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring
• Lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av elevenes læring og utvikling
• Lede, motivere og videreutvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til økt læringsutbytte for hver enkelt elev
• Bygge relasjoner og skape et godt samspill mellom elever, foresatte og ansatte.

Det forventes av deg:
• Du har en tydelig ledelsesstil, er fleksibel, utviklings- og resultatorientert og er nytenkende
• Du kan arbeide strukturert, selvstendig og målrettet
• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Du har relevant pedagogisk utdanning på høgskole/universitetsnivå.
• Du ha relevant erfaring fra offentlig og/eller privat sektor
• Du har nødvendige IT-kunnskaper

Vi søker etter personer som kommuniserer godt på alle nivå, har gode samarbeidsevner og som kan jobbe godt både selvstendig og i samhanelaing med andre. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Nærmere opplysninger kan fås hos kommunalsjef Ola Agle, tlf. 74 31 21 04 eller 48 25 97 10.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid.

 
Søknadsfrist 23. desember 2018.

 

 

Publisert av Britt Line Wold. Sist endret 27.11.2018
Fant du det du lette etter?