Representanter i kommunestyret 2019-2023

Klikk for stort bilde

 

 

 

Valgte representanter i kommunestyret 2019-2023:

 

Arbeiderpartiet:

Linda Linmo
Oddny Lysberg
Jon Lauve Rønning
Ottar Egil Heia
Yngve Lerfald

Høyre:

Anders Kiær

Miljøpartiet De Grønne:

Karin Nordstad

Senterpartiet:

Borgny Kjølstad Grande
Erlend Fiskum
Audun Fiskum
Torgeir Hermanstad
Gjertrud Strand
Stig Magne Fiskum
Johan Petter Bergin
Joar Leer
Silje Andrea Rohde

Sosialistisk Venstreparti:

Steinar Sæternes
 

Konstituerende møte i kommunestyret avholdes 17. oktober. Da velges ordfører, varaordfører, formannskap og kontrollutvalg.