Skolefritidsordning - søk innen 1. april

Klikk for stort bilde

 Grong kommune har skolefritidsordninger ved kommunes skoler.

Det kan søkes plass i skolefritidsordningen ved Harran oppvekstsenter og ved Grong barne- og ungdomsskole.

Det kan søkes på følgende tilbud:

  • 100 % - alle dager
  • 80 % - 4 dager i uka
  • 60 % 3 dager i uka
  • 40 % - 2 dager i uka
  • Ettermiddagsplass
  • Kortidsplass 

Hvordan søke:

Det er felles elektronisk søknadsskjerma som skal brukes.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med den enkelte skole dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med søknadsskjemaet.

Tlf Grong barne- og ungdomsskole: 74330800 / 74330818

Tlfl Harran oppvekssenter: 74330830 / 74330818

Link til mer informasjon om SFO.

Hva koster SFO?

Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019) Satser er gjeldende fra januar 2019
Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019)
Plass Kr.
100% 2.289,- Pr. mnd.
80% 2.088,- Pr. mnd.
60% 1.686,- Pr. mnd.
40% 1.225,- Pr. mnd.
Ettermiddagstilbud 1.831,- Pr. mnd.
Korttidstilbud 685,- Pr. mnd.
Dagsats enkeltdager 216,- Pr. dag
Dagsats i skoleferier 216,- Pr. dag
For sein henting 210,- Pr. gang (over 10 min.)
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken