Tid for å søke om redusert foreldrebetaling

Klikk for stort bilde

 

 Grong kommune minner om at søknadsfrist for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020 er den 31. juli 2019.

Ordningen er aktuell for familier med inntekt under 557 333 kr. Nytt fra 1. august er at retten til gratis kjernetid også gjelder 2-åringer.

Når du sender inn søknad om redusert foreldrebetaling søker du automatisk om gratis kjernetid dersom du faller inn under denne ordningen. Dersom du søker innen fristen vil vedtaket gjelde fra 01. august.  Har du spørsmål? Ta kontakt med styrer eller Camilla Edvardsen Formo på kommunehuset.» 

 

Kontakt

Camilla Formo
Pedagogisk rådgiver
74 31 21 62 / 902 20 599