Varsel om oppstart av planarbeid

Klikk for stort bildeBilde av uteområdet for Grong sports- og fritidspark Sigve Hallager Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet


Grong kommune har startet arbeidet med rullering av «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet». Planen inneholder en oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt potensielle fremtidige anlegg og områder. Planen setter også fokus på fysisk aktivitet og folkehelse. 

Gjeldende plan ble vedtatt i 2016, og det er nå påkrevd med en rullering. I anledning planarbeidet er idrettslag, lag og foreninger i kommunen tilskrevet ved brev/e-post, og de er bedt om å komme med innspill til hvilke tiltak/områder de ønsker prioritert de kommende år. Innspillene vil sammen med kommunens prioriteringer danne grunnlag for et nytt planforslaget. 

Hva skjer så videre i prosessen?

Planforslaget vil bli tatt opp til politisk førstegangsbehandling i formannskapets møte den 16.06.2020, og planen vil ligge ute til offentlig ettersyn til over sommeren. Offentlig ettersyn vil bli varslet både i Grongnytt og på Grong kommunes hjemmeside samt at berørte lag og foreninger vil bli varslet skriftlig. 
Saken forventes sluttbehandlet i kommunestyret den 15.10.2020.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål i saken ta kontakt med Sigve Hallager på telefon 971 44 913 eller e-post: sigve.hallager@grong.kommune.no