Vintervedlikeholdet på nedklassifiserte veger

skilt_vegarbeid.jpg - Klikk for stort bilde Kommunen tar ansvaret for vintervedlikeholdet for de veger som er vedtatt nedklassifisert fram til kommunestyrebehandlingen i februar.

Som mange har fått med seg vedtok formannskapet 29. november 2018 å nedklassifisere 7,67 km kommunal veg til privat. Dette som et ledd i den omstillingsprosess kommunen er inne i forhold til å få den løpende kommunale drift i balanse. Selv om kommunestyret i sitt møte 19. september hadde gitt formannskapet fullmakt til å avgjøre nedklassifiseringssaken, vedtok kommunestyret i sitt møte 20. desember å få saken lagt fra for seg til endelig behandling. Nedklassifiseringen av veger var også tema i budsjettbehandlingen, uten at det ble fattet noe endringsvedtak i den forbindelse. Formelt sett står dermed formannskapets vedtak fast inntil det evt. blir endret av kommunestyret.

Budsjettdebatten medførte dog at det ble skapt uklarhet i forhold til spørsmålet om kommunen tok ansvaret for vegvedlikeholdet fram til at kommunestyret fikk tatt stilling til nedklassifiseringssaken.

Formannskapet har i dag vedtatt enstemmig at kommunen besørger og bekoster vintervedlikeholdet for de 7,67 km med kommunal veg som er privatisert fra 1.1.2019. Dette gjelder fram til kommunestyrets behandling av nedklassifiseringssaken 7. februar 2019. De berørte kontraktører er informert, og berørte vegoppsittere blir direkte  informert over helga.

For ytterligere og mer detaljert nformasjon vises til kommunens hjemmeside vedr. saksframlegg med vedtak fra formannskapets behandling 4. januar 2019.

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 04.01.2019
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stig Moum
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek