Juni 2022

Her kommer informasjon om kommueplanens samfunnsdel, bygdevekst, blålysbygg m.m. 

Kommuneplanens samfunnsdel:

På siste kommunestyremøte ble kommuneplanens samfunnsdel i Grong vedtatt. Dette er den overordnede planen for Grong og som skal sette retning for hva vi jobbe med fremover.

Visjonen er: Kraft i elver og folk

Overordnet mål:

Innen 2030 skal bærekraft og folkehelse danne grunnlaget for all samfunns- og næringsutvikling i Grong.  

Hovedmål:  

  1. Innen 2030 skal Grong være en kommune som er attraktiv for bedrifter og som har et mangfoldig næringsliv.  
  2. Innen 2030 skal Grong fortsatt være et trygt og attraktivt bosted  .
  3. Innen 2030 skal det bo flere barn i Grong enn i dag.
  4. Innen 2030 skal folk kjenne Grong som nytenkende og inkluderende.

Tusen takk til alle som har bidradd til denne planen med tanker og meninger!

Lenke til kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 396 kB)

Kommuneøkonomi:

Grong kommune bruker for mye penger i forhold til det vi får av inntekter. I 2021 brukte vi om lag 6 mill for mye og i 2022 budsjetterer vi med å bruke 10 millioner mer enn vi har. Det betyr at vi tærer på fond som er bygget opp over tid. Dette er ikke bærekraftig, og vi jobber med hvordan vi skal komme i balanse. Vi jobber med tiltak på alle områder i kommunen. Dette er ikke morsomt arbeid, men det må til. Skrekken er å havne på ROBEK (Link til ROBEKs nettsider) og ikke få styre egen økonomi, samt ikke klare å gi de lovpålagte tjenester. De prosessene vi er inne i kommer til å berøre mange av oss, og tilbud vi har i dag må nok endres. Vi skal fortsatt drive god tjenesteproduksjon, men må ta grep. Vi forsøker å finne grep som ikke rammer de mest sårbare av oss. Årsakene til den økonomiske situasjonen er flere, men nedgang i innbyggertall, ingen inntekt på salg av kraft og for dyr drift på enkelte områder er noen.

Tjenestetilbudet vil hele tiden justeres etter behov, rammer og tilbakemeldinger.

Bygdevekst

Regjeringen har lyst ut midler til en pilot med Bygdevekstavtaler etter modell fra byvekstavtaler. Målet er at kommune, fylke og stat skal ha en langsiktig og forpliktende avtale om utvikling av kommuner. Bygdevekst skal bidra til å løfte distriktskommuner til utvikling og rekruttering av arbeidskraft og innbyggere.  Grong kommer til å søke om å bli en av to piloter sammen med Røyrvik, Lierne og Namsskogan. Namdal Regionråd har bidradd med midler slik at vi kan lage en god søknad.

Link til Bygdevekst

Blålysbygg

Vi har lenge jobbet med å få til et blålysbygg i kommunen. Målet er å samle brann, ambulanse og politi under samme tak. Dette vil gi en langsiktig tilstedeværelse av disse etatene i kommunen og regionen. Det er viktig for trygghet og det er viktige arbeidsplasser. Vi er på oppløpssiden nå, og det jobbes hardt for å få realisert Blålysbygget. Det er krevende å samle tre ulike etater og organisasjoner med ulike beslutningslinjer. Det politiske Grong er opptatt av den langsiktige beredskapen i dette prosjektet.

Destinasjon Grong

I mai fikk vi overlevert forprosjektrapporten på Destinasjon Grong. Bjørgan skisenter har hatt prosjektledelsen. Målet med prosjektet er å gjøre Grong om til en helårs reiselivsdestinasjon. Hvordan kan vi synliggjøre og utvikle det vi allerede har, og hva trengs for at flere vil bruke mer tid i Grong? Hovedfokuset i forprosjektet har vært fremtidig utvikling av Bjørganområdet med flere hytter, nedfarter, heiser, løyper, synliggjøring og finansiering som tema. Det er mange som har gjort en flott jobb i forprosjektet og det jobbes nå med neste steg mot en helårsdestinasjon.

Pendlerkontor

Vi har en søknad inne hos fylkeskommunen for å få midler til å realisere et pendlerkontor i kommunen. Målet er å skape et kontorfellesskap der ulike personer fra ulike organisasjoner kan sitte.

Felles legetjeneste

Vi er inne i en fase der vi utreder et tettere samarbeid med kommunene i Indre Namdal innen legetjenester.

El-bil ladere

Det er signert avtaler om flere el-ladestasjoner i Grong. Tesla ønsker å sette opp flere ved Kråkesølv (Tidligere Sparmat) og Envito ønsker å sette opp ved kjøpesentret.

Frivilligheten

Midt i juni hadde vi et godt møte med frivillige lag – og organisasjoner som skaper aktivitet i kommunen. Målet er mer samhandling og synliggjøring av frivilligheten. Dette arbeidet vil vi ta opp videre til høsten.

Grongtur

Grongturene for 2022 -2023 er åpnet. Kort kan kjøpes flere plasser blant annet på kommunehuset.

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen har fått nytt dekke bestående av sand og olivenkjerner. Nå er det bare å bruke anlegget!

Bassenget

Det nye bassenget er ferdig og er tatt i bruk til svømmeundervisning. Vi skal åpne bassenget for alle i september, med bading to kvelder i uken.

Musikkfestdagene

De første Musikkfestdagene er gjennomført. Det jobbes med nye Musikkfestdager neste år, tidlig i juni.