Nasjonale pakkeforløp psykisk helsevern og rus

Nasjonale pakkeforløp psykisk helsevern og rus er satt i drift fra januar 2019. Kommuner og helseforetak har hver for seg selvstendig ansvar for innføring av pakkeforløpene.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis

 

Konkret gjelder dette:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Følgende forløp er igangsatt fra 15.02.19:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne.
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelse for barn og unge.
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvanglidelser (OCD) hos barn, unge og voksne.

 

Du finner mer informasjon om pakkeforløp på helsedirektoratet.no og helsenorge.no.

 

Pakkeforløp starter og slutter i din kommune.