Lønns- og arbeidsforhold

Arbeidsbetingelser:

Grong kommune er tilknyttet Hovedtariffavtalen (HTA) for kommunal sektor.  I gjeldende HTA fremgår ulike bestemmelser som regulerer ulike rettigheter for arbeidstakere i et arbeidsforhold, bl.a. permisjonsbestemmelser, lønnsbetingelser m.m. 

For mer informasjon: Link til hovedtariffavtalen hos Kommunenes Sentralforbund. 

I tillegg til HTA har Grong kommune mange ulike lokale retningslinjer og prosedyrer som utdyper og klargjør bestemmelsene i HTA.

Pensjon:

Ansatte i Grong kommune har en av de bedre pensjonsordningene på markedet, hvor arbeidsgiver betaler inn om lag 18 % hvert år.  Pensjonsordningen administreres av Statens Pensjonskasse - SPK (for lærere) og Kommunal Landspensjonskasse - KLP (øvrige ansatte). 

Link til mer informasjon om de ulike ordningene i SPK 

Link til mer informasjon om de ulike ordningene i KLP

 

Forsikringer:

Gjennom ansettelse i Grong kommune har du ulike forsikringer – ved dødsfall, yrkesskade samt en fritidsforsikring.   Vilkår fremgår av HTA § 10 og § 11 i kap. 1 Fellesbestemmelsene – se link ovenfor.

Lån:

Dersom det er aktuelt å oppta lån, er dette noe som tilbys våre ansatte gjennom både SPK og KLP til konkurransedyktige priser.

 

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 02.04.2019
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Tore Kirkedam
Personalsjef