Rådmannen

Svein Harald Helland er rådmann i Grong kommune. 
 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. 
 
Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.
 
I kommunelovens § 4 står det: ”Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.” 
 
Fra Grong kommunes side prøver vi å etterkomme dette med bl.a. utgivelse av Grong Nytt, informasjon på sosiale medier og ved bruk av kommunes hjemmeside.
 
Har du innspill på hva som kan bli bedre vil vi gjerne ha tilbakemelding fra deg.  
  
Svein Harald Helland
Rådmann
 

Kontakt

Svein  Helland
Svein Helland
Rådmann
74 31 21 02