Service, IKT og informasjon

Servicekontor, IKT og informasjon er underlagt samme avdeling. Hensikten er å sikre en helhetlig ledelse for alle fagområdene samt at er muligheter for mer varierte oppgaver og redusert sårbarhet innenfor alle fagområder.
 
 

Servicekontor

 
Kontoret utfører bl.a følgende oppgaver:
 • Ekspedisjon av publikum i skranke, sentralbord og chattefunksjon
 • Mottak og føring av post til Grong kommune
 • Motta bestilling av møterom
 • Utleie av idrettsanlegg, samfunnshus og basseng, herunder utlån av nøkler
 • Kassefunksjon for Grong kommune
 • Lage brosjyrer og annet materiell til ulike arrangement, internt og eksternt.
 • Ekspedisjon av søknad om bostøtte til Husbanken
 • Sekretærfunksjon for TV-aksjonen
 • Generell saksbehandling i administrative saker for ordfører og rådmannsteam
 

IKT

 • Drift og vedlikehold av kommuenes datanettverk
 • Brukerstøtte og rådgiving
 • Opplæring i kontorstøtte og annen programvare
 • Koordinere kommunens bruk av IKT
 • Motor/medvirke i utvikling av kommunens IKT-løsning
 • Sentralisert innkjøp av programvare/hardware.
 • Lisensadministrasjon
 

Informasjon

 • Utvikle og oppdatere kommunens hjemmeside, portalen grong.nofacebooksida, Twitter, Flickr-bilder
 • Klargjøre og oversende informasjon om Grongnytt
 • Internt og eksternt informasjonsarbeid
 • Behjelpelig med å lage Powerpoint-presentasjoner
 • Saksbehandling i administrative saker for rådmannen og rådmannens ledergruppe

Publisert av Anders Heia. Sist endret 31.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
Tore Kirkedam
Personalsjef
Anders Heia
IKT-rådgiver