Service, IKT og informasjon

Servicekontor, IKT og informasjon er underlagt samme avdeling. Hensikten er å sikre en helhetlig ledelse for alle fagområdene samt at er muligheter for mer varierte oppgaver og redusert sårbarhet innenfor alle fagområder.
 
 

Servicekontor

 
Kontoret hjelper med bl.a disse oppgavene:
 • Spørsmål og henvendelser fra publikum i skranke og sentralbord.
 • Mottak og føring av post til Grong kommune
 • Arkivtjeneste
 • Motta bestilling av møterom
 • Utleie av idrettsanlegg, møtrom på Kuben -  herunder utlån av nøkler
 • Administrasjon av leiebiler
 • Kassefunksjon for Grong kommune
 • Lage brosjyrer og annet materiell til ulike arrangement, internt og eksternt.
 • Sekretærfunksjon for TV-aksjonen
 • Generell saksbehandling i administrative saker for ordfører og rådmannsteam
 • Salg av bygdebøker
 • Salg av Grongkortet
 • Kopiering 
 • Servering og tilrettelegging for kommunestyre-  og formannskapsmøter
 

IKT

 • Drift og vedlikehold av kommuenes datanettverk
 • Brukerstøtte og rådgiving
 • Opplæring i kontorstøtte og annen programvare
 • Koordinere kommunens bruk av IKT
 • Motor/medvirke i utvikling av kommunens IKT-løsning
 • Sentralisert innkjøp av programvare/hardware.
 • Lisensadministrasjon
 

Informasjon

 • Utvikle og oppdatere kommunens hjemmeside samt facebooksida
 • Internt og eksternt informasjonsarbeid
 • Internt nyhetsbrev
 • Behjelpelig med å lage Powerpoint-presentasjoner
 • Saksbehandling i administrative saker for rådmannen og rådmannens ledergruppe

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
74 31 21 00
Anita Færøy
Leder servicekontoret
74 31 21 32
Anders Heia
Rådgiver digitalisering
997 07 483
Trine-Lise Arntzen Falmår
Sekretær servicekontoret
74 31 21 33
Marion Sjaastad
Sekretær servicekontoret
74 31 21 64
Elin Fornes
Sekretær
74 31 22 12
Siri Eriksen
Vikar servicekontoret
938 12 368