Service, IT og informasjon

Fra 1.mars 2013 er tre tidligere stabsfunksjoner (servicekontor, IKT og informasjon) underlagt samme avdeling. Hensikten er å sikre en helhetlig ledelse for alle fagområdene samt at er muligheter for mer varierte oppgaver og redusert sårbarhet innenfor alle fagområder. Det forventes mange synergieffekter, mellom informasjon og servicekontor og innenfor et samlet IKT-område. 
 
 

Servicekontor

 
Kontoret utfører bl.a følgende oppgaver:
 • Ekspedisjon av publikum i skranke, sentralbord og chattefunksjon
 • Mottak og føring av post til Grong kommune
 • Motta bestilling av møterom
 • Utleie av idrettsanlegg, samfunnshus og basseng, herunder utlån av nøkler
 • Kassefunksjon for Grong kommune
 • Lage brosjyrer og annet materiell til ulike arrangement, internt og eksternt.
 • Ekspedisjon av søknad om bostøtte til Husbanken
 • Sekretærfunksjon for TV-aksjonen
 • Generell saksbehandling i administrative saker for ordfører og rådmannsteam
 

IKT

 • Drift og vedlikehold av kommuenes datanettverk
 • Brukerstøtte og rådgiving
 • Opplæring i kontorstøtte og annen programvare
 • Koordinere kommunens bruk av IKT
 • Motor/medvirke i utvikling av kommunens IKT-løsning
 • Sentralisert innkjøp av programvare/hardware.
 • Lisensadministrasjon
 

Informasjon

 • Utvikle og oppdatere kommunens hjemmeside, portalen grong.nofacebooksida, Twitter, Flickr-bilder
 • Klargjøre og oversende informasjon om Grongnytt
 • Internt og eksternt informasjonsarbeid
 • Behjelpelig med å lage Powerpoint-presentasjoner
 • Saksbehandling i administrative saker for rådmannen og rådmannens ledergruppe
Publisert av Anders Heia. Sist endret 15.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
Britt Line Wold
Rådgiver
Anders Heia
IKT-rådgiver