Service, IKT og informasjon

Servicekontor, IKT og informasjon er underlagt samme avdeling. Hensikten er å sikre en helhetlig ledelse for alle fagområdene samt at er muligheter for mer varierte oppgaver og redusert sårbarhet innenfor alle fagområder.
 
 

Servicekontor

 
Kontoret hjelper med bl.a disse oppgavene:
 • Spørsmål og henvendelser fra publikum i skranke og sentralbord.
 • Mottak og føring av post til Grong kommune
 • Arkivtjeneste
 • Motta bestilling av møterom
 • Utleie av idrettsanlegg, samfunnshus, herunder utlån av nøkler
 • Kassefunksjon for Grong kommune
 • Lage brosjyrer og annet materiell til ulike arrangement, internt og eksternt.
 • Ekspedisjon av søknad om bostøtte til Husbanken
 • Sekretærfunksjon for TV-aksjonen
 • Generell saksbehandling i administrative saker for ordfører og rådmannsteam
 • Salg av bygdebøker
 • Salg av Grongkortet
 • Kopiering 
 • Servering og tilrettelegging for kommunestyre-  og formannskapsmøter
 

IKT

 • Drift og vedlikehold av kommuenes datanettverk
 • Brukerstøtte og rådgiving
 • Opplæring i kontorstøtte og annen programvare
 • Koordinere kommunens bruk av IKT
 • Motor/medvirke i utvikling av kommunens IKT-løsning
 • Sentralisert innkjøp av programvare/hardware.
 • Lisensadministrasjon
 

Informasjon

 • Utvikle og oppdatere kommunens hjemmeside, portalen grong.nofacebooksida, Twitter, Flickr-bilder
 • Klargjøre og oversende informasjon om Grongnytt
 • Internt og eksternt informasjonsarbeid
 • Behjelpelig med å lage Powerpoint-presentasjoner
 • Saksbehandling i administrative saker for rådmannen og rådmannens ledergruppe
Publisert av Anders Heia. Sist endret 17.11.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
Anita Færøy
Leder servicekontoret
Anders Heia
IKT-rådgiver